All posts tagged "Miljöarbete"

 • Miljöarbetet i regionerna har medfört minskad klimatpåverkan

  Årets ”Öppna jämförelser – Miljöarbetet i regionerna”, lyfter fram regionernas arbete med att minska miljö- och klimatpåverkan och visar flera tydligt positiva resultat. Till exempel har klimatpåverkan från medicinska gaser minskat med 75 procent under perioden 2009-2022,...

  • Posted juni 27, 2023
  • 0
 • De är bäst på klimatanpassning i Sverige

  Skånska Lomma är årets bästa klimatanpassningskommun. Det visar den senaste kartläggningen av kommunernas klimatanpassningsarbete som Svensk Försäkring och IVL Svenska Miljöinstitutet gjort. Nästan alla kommuner anger att de har påverkats av klimatförändringar och extrema väderhändelser, men färre än hälften har avsatt...

  • Posted juni 13, 2021
  • 0
 • Lantbrukets miljöarbete förbättrar vattenmiljön i Sverige

  En av lantbrukets största miljöutmaningar är att minska läckaget av fosfor från odlingsmarken. Svenska bönder har arbetat intensivt i flera år för att förbättra läget. Nu visar nya beräkningar att fosforläckaget från odling glädjande minskat mer än...

  • Posted mars 26, 2021
  • 0
 • Många positiva trender i regionens miljöarbete

  Minskad energianvändning, ökad användning av förnybara drivmedel och minskad utskrivning av antibiotika, det är några exempel på vad Region Örebro läns miljöarbete resulterat i. Men det saknas inte utmaningar på miljöområdet. Öppna jämförelser för miljöarbetet i regioner och...

  • Posted oktober 19, 2018
  • 0