Många positiva trender i regionens miljöarbete

By on 19 oktober, 2018
Arkivbild

Minskad energianvändning, ökad användning av förnybara drivmedel och minskad utskrivning av antibiotika, det är några exempel på vad Region Örebro läns miljöarbete resulterat i. Men det saknas inte utmaningar på miljöområdet.

Öppna jämförelser för miljöarbetet i regioner och landsting 2018 visar att Region Örebro läns miljöarbete ger effekt. Inom flera viktiga områden syns nu resultatet av målmedvetna satsningar.

– Hållbarhetsarbetet är alltid en prioriterad fråga för oss i den politiska ledningen och att se hur det arbetet går framåt är glädjande. Samtidigt får vi inte glömma de utmaningar som finns och vi fortsätter utveckla en politik där hållbarhet står i centrum. Exempelvis beslutade vi igår på regionstyrelsen om en ny kostpolicy och en ny upphandlingspolicy, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

– Det är roligt att konstatera att regionens strategiska hållbarhetsarbete gett ett brett resultat. Nu får vi se till att de utvecklingsprojekt vi har igång ger bäring vid nästa mätning, säger Anna Jakobsson, chef på staben för hållbar utveckling, Region Örebro län.

Ekologiska livsmedel
Inom arbetet med ekologiska livsmedel har Region Örebro län närmast tredubblat sin användning mellan år 2009 och 2017. Vid det senaste mättillfället år 2017 var 47 procent av de livsmedel som serverades inom regionen av det ekologiska slaget. Därmed tillhör Region Örebro län de fem bästa regionerna och landstingen i Sverige inom detta område.

Även när det gäller andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken syns en tydlig positiv trend. Mellan åren 2009 och 2017 steg siffran från 13 till 90 procent. Det ligger i linje med branschens målsättning om att minst 90 procent av kollektivtrafikens persontransportarbete ska vara baserat på fossilfri energi senast år 2020.

– Jag vill lyfta kollektivtrafiken lite extra, där vi ser stora förändringar över hela landet. Visst är det häftigt, säger Anna Jakobsson.

Ett annat område där Region Örebro län arbetat målmedvetet är utskrivningen av antibiotika. År 2009 skrevs 322 antibiotikarecept ut per 1000 invånare, i jämförelse med 279 stycken år 2017.

Utmaningar
Mycket av regionens miljöarbete går framåt, men det finns även utmaningar att ta tag i. Det gäller till exempel för avfallsåtervinningen och klimatpåverkan från medicinska gaser. Inom dessa områden är visserligen den långsiktiga trenden positiv, men den har stagnerat under det senaste året.

Öppna jämförelser för miljöarbetet publiceras för femte gången, och i rapporten presenteras sex miljöindikatorer som ger en bild av bredden och resultatet i det miljöarbete som pågår i regioner och landsting.

De sex indikatorerna är:

  • Antibiotikarecept per 1 000 invånare
  • Ekologiska livsmedel
  • Energianvändning i lokaler
  • Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken
  • Klimatpåverkan från medicinska gaser
  • Avfallsåtervinning inklusive matavfall

Inom samtliga indexområden placerar sig Region Örebro län över riksmedel, och på området ekologiska livsmedel tillhör regionen den bästa tredjedelen. Inom övriga fem indexområden placerar sig regionen i den mellersta tredjedelen.

Länet | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login