Många orkar inte heltid i vården

By on 4 februari, 2024
Arkivbild

Tre av tio jobbar deltid i vården, många orkar inte heltid. Vårdköerna i Sverige växer, samtidigt arbetar närmare 30 procent av medlemmarna i Vårdförbundet deltid. Många uppger att de gör det för att orka.

Det framgår av en ny rapport från Vårdförbundet.

– Det är orimligt att arbetet är så krävande att man inte orkar heltid, säger förbundets ordförande Sineva Ribeiro.

– Det finns inga vinnare på att våra yrkesgrupper inte orkar arbeta heltid. Vi ser att väntetiderna ökar, samtidigt som covid och influensa nu ökar trycket på vården ytterligare. Människor med cancer dör i kön. Den främsta anledningen till väntetiderna är brist på personal med rätt kompetens, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Vårdförbundets rapport visar att nästan 30 procent av Vårdförbundets medlemmar i kommuner och regioner arbetar deltid. Bland barnmorskor är deltidsarbete ännu vanligare, närmare hälften arbetar deltid, visar undersökningen. För många är den främsta anledningen till deltid att de inte orkar arbeta heltid. Hälften uppger behov av vila och återhämtning som ett huvudsakligt skäl.

Alla deltider gör att hälso- och sjukvården inte får tillgång till den kompetens som faktiskt finns. Om alla i Vårdförbundets yrkesgrupper som idag arbetar deltid går upp till heltid innebär det ett tillskott på 8 000 sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker i hälso- och sjukvården. Det skulle både korta vårdköerna och stärka patientsäkerheten.

– Det utbredda deltidsarbetet innebär enorma kostnader för sjukvården och för samhället i stort. Samtidigt betalar den som arbetar deltidsarbetar med sin lön, livslön och pension. Eftersom majoriteten är kvinnor är detta dessutom ett stort jämställdhetsproblem, en kvinnofälla som det aldrig talas om, säger Sineva Ribeiro.

Undersökningen visar att många kan tänka sig att gå upp i tid om förutsättningarna förändras. Hälften nämner sänkt veckoarbetstid som något som skulle kunna få dem att arbeta heltid. 

– Det är orimligt att arbetet är så krävande att medlemmarna inte orkar heltid. Men rapporten visar också att det är möjligt att förändra situationen. Heltiderna måste bli hållbara! Vi behöver sänka veckoarbetstiden, det är den viktigaste faktorn för att gå upp i heltid. Att få in mer raster, pauser och tid för reflektion och kompetensutveckling är också viktigt.

Vårdförbundets rapport visar bland annat:

  • Nästan tre av tio av medlemmarna i kommuner och regioner arbetar deltid. Det handlar om barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Bland barnmorskor är deltid än vanligare, närmare hälften arbetar deltid.
  • Hälften av de som jobbar deltid anger behov av vila och återhämtning som huvudsakligt skäl. Var fjärde svarar att arbetsbelastningen är ett huvudsakligt skäl. 
  • Varannan som jobbar deltid kan tänka sig att gå upp till heltid om veckoarbetstiden sänks. 
  • Två av tre har jobbat deltid minst hälften av sitt yrkesliv. Var fjärde har arbetat deltid i princip hela sitt yrkesverksamma liv.

Hälsa
Örebronyheter

Källa: Vårdförbundet
Om Vårdförbundets Novus-undersökning
Vårdförbundet har låtit Novus intervjua 3 133 medlemmar anställda inom kommun och region  mellan 26 april och 11 maj 2023.  Undersökningen är genomförd via webbintervjuer till ett slumpmässigt urval från Vårdförbundets medlemsregister. Syftet med undersökningen var att få en ny och aktuell bild av Vårdförbundets medlemmars arbetssituation kopplat till arbetstider 2023

You must be logged in to post a comment Login