Alla inlägg taggade "Rapport"

 • Fem fakta om yrkeshögskolans korta utbildningar

  Myndigheten för yrkeshögskolan har publicerat en årsrapport med statistik om studerande och utbildningar inom yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildningar, tolkutbildningar inom folkbildningen och utbildningar med endast tillsyn. Nytt för i år är att vi även presenterar statistik för...

  • Skrivet maj 6, 2021
  • 0
 • 10 förslag för en hållbar utveckling för Sveriges cyklister

  Cyklister är sedan flera år den grupp som har flest antal allvarligt skadade i trafiken. Det finns ett tydligt behov av fler åtgärder för att förbättra cyklisternas trafikmiljö. If presenterar nu en ny rapport med 10 punkter...

  • Skrivet maj 5, 2021
  • 0
 • Pandemin visar hur viktig den lokala butiken är

  Matbutiker, mackar och post spelar stor roll för att alla delar av Sverige ska fungera. Särskilt viktiga blir de under en kris, visar Tillväxtverkets nya rapport Kommersiell service ger robustare samhälle. – Dagligvarubutiker har ofta en roll...

  • Skrivet maj 5, 2021
  • 0
 • Så kan villkoren bli bättre ombord

  En ny strategi för svensk sjöfartstillsyn, bättre rapportering av olyckor och internationellt arbete för att höja medvetandet om sociala missförhållanden ombord. Det är några av förslagen som Transportstyrelsen lämnar till regeringen för att bidra till en mer...

  • Skrivet maj 5, 2021
  • 0
 • En femtedel utsätts för sexism på läkarutbildningen

  – Det är alarmerande siffror. Att en så stor andel av läkarstudenterna under utbildningen har diskriminerats av lärare eller handledare är djupt oroväckande. På Sahlgrenska Akademin är det en av tre, säger Madeleine Liljegren, ordförande utbildnings- och forskningsrådet på Läkarförbundet.   En ny rapport...

  • Skrivet maj 3, 2021
  • 0
 • Utrikesfödda har drabbats hårdare av pandemin

  Två nya rapporter visar att utrikesfödda har drabbats hårdare än svenskfödda av covid-19, och att andelen som vaccinerar sig mot covid-19 är lägre bland utrikesfödda. För att minska skillnaderna, och öka förutsättningarna till en god hälsa i...

  • Skrivet april 30, 2021
  • 0
 • Risk att anknytningsärenden inte handläggs rättssäkert

  Brister i arbetet med att klarlägga de sökandes identitet gör att rättssäkerheten i Migrationsverkets handläggning av så kallade anknytningsärenden inte kan garanteras. Riksrevisionen efterlyser nu åtgärder från både regeringen och Migrationsverket. Ansökan om uppehållstillstånd för en person...

  • Skrivet april 25, 2021
  • 0
 • Mali – rättvisa måste skipas för de som dödades och skadades

  Amnesty Internationals utredning visar att 18 personer sköts till döds. Det här motsäger de officiella uttalandena om en kupp utan blodspillan. Trots vissa framsteg är ansvarsutkrävande fortfarande ett undantag. Myndigheterna i Mali måste se till att sanningen...

  • Skrivet april 24, 2021
  • 0
 • Allt fler suggor i världen slipper burar

  Allt fler uppfödare i världen slutar använda burar för suggor, det leder till friskare djur med högre välfärd. Det visar rapporten ‘Farming pigs and future proofing for a crate-free era’, gjord av internationella djurskyddsorganisationen World Animal Protection....

  • Skrivet april 23, 2021
  • 0
 • VÄRLDEN: Dödsstraffet under 2020

  Egypten har utfört tre gånger så många avrättningar som under 2019 Kina använde sig av dödsstraffet i samband med brott som hade att göra med att förhindra spridningen av covid-19 Den tidigare USA-administrationen avrättade tio personer inom...

  • Skrivet april 22, 2021
  • 0