Alla inlägg taggade "Rapport"

 • Läkarförbundet välkomnar diskussion om ökad statlig styrning av vården

  Kristdemokraterna har i dag presenterat en rapport som är tänkt att vara förslag till utredningsdirektiv för statlig styrning av svensk hälso- och sjukvård. Rapporten innehåller en analys och förslag till en reformerad svensk ansvarsfördelning mellan stat, region...

  • Skrivet april 13, 2021
  • 0
 • Riksrevisionens granskning leder till förbättringar

  Riksrevisionen har följt upp resultaten av tidigare granskningar av regeringen, statliga myndigheter, stiftelser och bolag. Uppföljningen visar att granskningarna bidrar till positiva förändringar, men att det ibland tar tid innan åtgärder genomförs. Riksrevisionen publicerar årligen en uppföljningsrapport...

  • Skrivet april 7, 2021
  • 0
 • Brister i effektivitet när projektbidrag används för att stärka krisberedskapen

  Staten fördelar varje år runt en halv miljard kronor till myndighetsprojekt som ska förstärka Sveriges krisberedskap och civila försvar. Riksrevisionens granskning visar att det finns en risk för att projektbidragen används för ordinarie verksamhet och därför inte...

  • Skrivet april 6, 2021
  • 0
 • Generellt positiv bild av Sverige i världen – fortsatt i topp i Tyskland

  Svenska institutet presenterar 2020 års rapport om bilden av Sverige utomlands. Det har varit ett exceptionellt år för rapporteringen om Sverige. Aldrig tidigare har en specifik händelse som Sveriges hantering av coronapandemin skapat sådan uppmärksamhet. Bilden av...

  • Skrivet april 6, 2021
  • 0
 • Användning av AI väcker etiska frågor

  AI-teknik kan användas inom försvarsmedicin både för att avlasta sjukvårds­personal och för att utnyttja resurser mer effektivt. Men det medför också etiska överväganden om maskiner ska fatta självständiga beslut. Rapporten AI och framtidens försvarsmedicin lägger särskilt tonvikt vid hur...

  • Skrivet april 6, 2021
  • 0
 • Ny kartläggning: friskolor har flest obehöriga lärare

  I en ny rapport har tankesmedjan Arena Idé kartlagt marknadsmekanismerna som gör det lönsamt att anställa obehöriga lärare framför behöriga. I rapporten sammanställs också statistik från Skolverket över andelen behöriga lärare i samtliga 290 kommuner. Friskolornas riksförbund...

  • Skrivet april 5, 2021
  • 0
 • Islamofobiska hatbrott yttrar sig i många olika former

  Hot och ofredanden är vanliga brottstyper vid islamofobiska hatbrott, men även hets mot folkgrupp som sker via sociala medier. Hatbrott kan leda till otrygghet och ibland depression för dem som utsätts. Det kan även leda till att...

  • Skrivet april 2, 2021
  • 0
 • Legoknektar, påverkans­kampanjer och 5G – så agerar stor­makterna i Afrika

  Den afrikanska kontinenten är rik på naturtillgångar, men är också intressant ur ett militär-strategiskt perspektiv. Två rapporter från FOI har undersökt stormaktsrivaliteten i Afrika. – Att stormaktsländerna övar på andra skådeplatser, såsom i Afrika, kan öka risken...

  • Skrivet mars 30, 2021
  • 0
 • Upphandlad busstrafik sparar skattepengar och driver utveckling

  En ny rapport från EY ”Kostnadsjämförelse Örebro Stadstrafik” har studerat ett av de få fall under senare år där tidigare offentligt upphandlad kollektivtrafik sedan 2019 istället körs i offentlig egen-regi. Rapporten visar att det för 2020 blir...

  • Skrivet mars 29, 2021
  • 0
 • Behov av förbättringar inom statens forsknings- och utvecklingsarbete

  Ett stort antal statliga myndigheter finansierar eller bedriver forskning och utveckling. Riksrevisionen konstaterar att det finns brister i regeringens och myndigheternas utvärdering, samordning, kvalitetssäkring, kontroll och uppföljning av verksamheten. Forskning och utveckling (FoU) finansieras eller bedrivs vid...

  • Skrivet mars 27, 2021
  • 0