Hög tid för bostadspolitiskt ansvarstagande

By on 25 september, 2023
Arkivbild

Rapport ”Allmännytta till någon nytta?”, hög tid för bostadspolitiskt ansvarstagande. I en ny rapport från Hyresgästföreningen region Mitt och region Aros-Gävle presenteras de kommunala allmännyttiga bostadsbolagens förutsättningar att ge alla kommuninvånare möjlighet att leva i goda bostäder, även i tuffa tider.

Rapporten presenterar en klar lägesbild, oron för bostadsförsörjningen är stor.

Hyresgästföreningen har gett Kenneth Handberg, journalist och före detta politiker, i uppdrag att undersöka hur kommunerna ser på allmännyttan som sitt bostadspolitiska verktyg. Anser bolagen själva att de ges de bästa förutsättningarna för att ta sitt ansvar i kommunens bostadsförsörjning?

Genom intervjuer med kommunpolitiker och kommunala bolag i stora och små kommuner i Mellansverige undersöks i rapporten förutsättningar för och inställning till att tillgodose alla kommuninvånares möjlighet att leva i goda bostäder, även i tuffa tider.

Rapporten presenterar en klar lägesbild, oron för bostadsförsörjningen är stor. Allmännyttan kan inte göra den nödvändiga skillnaden, när deras insatser som mest behövs.

– Svensk bostadspolitik har problem i två dimensioner. Dels de större kommunernas förmåga att skapa bostäder, dels för de mindre kommunerna att få rörelse på en helt stillastående marknad, säger Kenneth Handberg som författat rapporten.

– Bara genom att lyssna på vad kommunerna faktiskt säger kan politiken ta rätt steg. Det är rapportens nytta, för kommunerna känner sig inte lyssnade på. 

Hyresgästföreningen efterlyser ansvarstagande på både kommun och statlig nivå!

Bostadsfrågan måste diskuteras seriöst, både nationellt och på kommunnivå. Hyresgästföreningen har länge förespråkat investeringsstöd och förmånliga bygglån för att stimulera bostadsbyggandet.

– Det är nu dags för staten att ge kommunerna möjligheten att investera utan att tvingas sälja sina tillgångar. Samtidigt behöver kommunerna höja sin röst och ta ansvar för att bostadspolitiken får den uppmärksamhet den förtjänar, säger Helena Frisk, ordförande Hyresgästföreningen region Mitt.

Rapporten visar att stödet för allmännyttan är kompakt i kommunerna. Men förutsättningarna rimmar idag inte med förväntningarna. Det är hög tid för den nationella politiken att agera beslutsamt och kraftfullt.

– Staten måste nu ta sitt ansvar och agera när det står klart att bostadspolitiken står stilla och att allmännyttan, det viktigaste verktyget, behöver skärpas, säger Hans Eklund, ordförande Hyresgästföreningen region Aros-Gävle.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Hyresgästföreningen Region Mitt

You must be logged in to post a comment Login