Brist på socialarbetare i Örebro län

By on 20 september, 2023
Arkivbild

Behovet av personal till socialtjänsterna i det område där Örebro län ingår är akut, det framgår av fackförbundet Visions årliga Socialchefsrapport. Nära åtta av tio socialchefer har svårt att rekrytera och behålla personal.

Samtidigt uppger drygt hälften att de har svårt att få resurserna att räcka till att ge individer det stöd de behöver.

– Att människor som behöver stöd riskerar att inte få den hjälp de har rätt till borde oroa alla politiker i länet. Problem med att hitta personal i kombination med ett tufft ekonomiskt läge gör det svårt för socialtjänsten att möta samhällets förväntningar, inte minst det förebyggande arbetet mot barn och unga i riskzonen för kriminalitet, säger Emma Bernhult, avdelningsordförande för Örebro kommunavdelning.

Det blir allt svårare att få tag på personal till landets socialtjänster. Visions årliga Socialchefsrapport visar att 76 procent av socialcheferna i landsdelen där Örebro län ingår upplever att villkoren för personalförsörjningen är svåra.

Motsvarande siffra 2022 var 64 procent. Det är svårast att rekrytera personal till äldreomsorgen och ett vanligt sätt att lösa problemet på är enligt undersökningen att ta in konsulter.

Drygt hälften, 55 procent, av socialcheferna i det område där länet ingår upplever också att de har svårt att få resurserna att räcka till för att ge individer det stöd de behöver och har rätt till enligt lag.

En än större utmaning är att få resurserna att räcka till att arbeta förebyggande och uppsökande. Här uppger tre av fyra att de har svårt att utföra arbetsuppgifterna.

– För att åtgärda den allvarliga kris som socialtjänsten befinner sig i krävs att regeringen går in med kraftfulla statsbidrag. Lika viktigt är att det lokala arbetsmiljöarbetet stärks samt att socialtjänsten får mandat och lagstöd att arbeta förebyggande, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Vision
Om undersökningen
Studien genomfördes genom en webbaserad enkät under perioden 15 maj till 28 juni. Frågorna skickades till socialchefer eller motsvarande i samtliga kommuner. 158 kommuner svarade vilket innebär en svarsfrekvens på 55 procent. Örebro län ingår i Östra Mellansverige där också Uppsala län, Södermanland, Östergötland och Västmanland ingår. Här svarade 22 personer på enkäten.

You must be logged in to post a comment Login