Alla inlägg taggade "Brist"

 • Brist på kompetens slår mot transportplanen

  Trafikverket presenterade den 30 november sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2022–2033. Förutom klassiska frågor som vilka infrastrukturinvesteringar som bör prioriteras i Sverige kommande tioårsperiod tar Trafikverket också upp frågan om kompetensförsörjning. Planförslaget innehåller flera förslag...

  • Skrivet december 16, 2021
  • 0
 • Stor brist på läromedel i Örebro län

  Varannan skola i Sverige, 51 procent, har inte läromedel till samtliga elever – det visar NE:s Läromedelsundersökning, som för första gången har undersökt hur tillgången till läromedel ser ut i landets skolor. Dessutom är de regionala skillnaderna...

  • Skrivet december 7, 2021
  • 0
 • Vården klarar inte svåraste covidvåg hittills

  Norra Syrien drabbas just nu av det allvarligaste utbrottet hittills av covid-19. Det råder brist på både syrgas och testutrustning. I nordvästra Syrien är vården överbelastad och i nordöstra delen av landet är smittspridningen skrämmande hög. Sjukvårdssystemet...

  • Skrivet oktober 16, 2021
  • 0
 • SLU föreslås få ökade resurser för att bygga ut veterinärutbildningen

  Nu presenterade näringsminister Ibrahim Baylan ett förslag i budgetpropositionen som möjliggör utbyggnad av veterinärutbildningen på SLU. Det handlar om resurser som möjliggör nya utbildningsplatser samt för nya lokaler och annat som krävs för att kunna ge en...

  • Skrivet september 5, 2021
  • 0
 • Brist på läromedel leder till att elever inte har samma förutsättningar att klara skolan

  Svenska skolors brist på läromedel synliggörs återigen i en aktuell undersökning. 86 procent av landets lärare uppger att de inte kan köpa de läromedel som behövs i undervisningen, inköpen varierar dessutom stort mellan olika kommuner. I en...

  • Skrivet april 12, 2021
  • 0
 • Brist på kompetens hämmar forskning

  Merparten av forskningsintensiva företag inom industrin värderar spetskompetens högt. Men de uppger också att tillgången på detta är för låg i dag i Sverige, att högskolorna har svårt för att svara upp emot denna efterfrågan. Gapet har...

  • Skrivet oktober 5, 2020
  • 0
 • Brist på biståndshandläggare riskerar leda till sämre stöd för äldre

  Det råder brist på biståndshandläggare i många kommuner och bristen förväntas förvärras de kommande fem åren. Orsaken är den demografiska utvecklingen med allt fler äldre, men också höga sjuktal inom yrkesgruppen. Det framgår av en ny rapport...

  • Skrivet september 12, 2020
  • 0
 • Stopp i trafiken när bristen på samhällsbyggare ökar

  Utvecklingen i Stockholm-Mälarregionen är beroende av en välfungerande infrastruktur. Men bristen på samhällsbyggare slår mot regionens satsningar. Bristen på kompetens inom bygg och transporter kostar miljardbelopp och hotar utvecklingen av flera projekt i regionen, visar en ny...

  • Skrivet mars 1, 2020
  • 0
 • ​Mer blommor – så alla bin får mat

  Bristen på mat kan komma att skapa konkurrens mellan honungsbin och vilda bin, lösningen är att vi satsar på fler ängsmarker och odlar mer bivänliga växter, menar föreningen Svenska Bin. ”I dag är det i stor utsträckning...

  • Skrivet juli 9, 2019
  • 0
 • Vårbudgeten: ​Vi saknar tempo i väljarnas viktigaste fråga

  – Vi saknar tempo i frågan om nationell primärvårdsreform med listning på fast läkare och bristen på vårdplatser. Hälso- och sjukvården var väljarnas klart viktigaste fråga när de gick till valurnorna i september 2018, säger Heidi Stensmyren,...

  • Skrivet april 16, 2019
  • 0