Ökat stöd till Sudans civilbefolkning

By on 17 november, 2023
Bild: Sida

Den hårdnande väpnade konflikten i Sudan har lett till att många människor tvingats på flykt, en ökad brist på mat och brott mot mänskliga rättigheter.  Biståndsmyndigheten Sida trappar nu upp stöden för att skydda mänskliga rättigheter och säkra livsmedelsförsörjningen.

Den akuta humanitära hjälpen utökas med extra resurser för att hantera den förvärrade situationen.

– Konflikten har försämrat tillgången till mat och minskat respekten för mänskliga rättigheter i Sudan. Vi behöver förstärka både det långsiktiga stödet och den akuta hjälpen till en hårt drabbad civilbefolkning, säger Abdullahi Aress, biståndsråd på svenska ambassaden i Sudans huvudstad Khartoum, som för närvarande arbetar från Stockholm.

Brott mot mänskliga rättigheter

Den oväntade väpnade konflikten, som bröt ut 15 april i år, har lett till en dramatisk försämring av situationen för de mänskliga rättigheterna i Sudan. Brott mot internationell humanitär rätt har lett till många civila dödsoffer, att ett stort antal människor har tvingats fly och omfattande förstörelse av viktig infrastruktur som sjukhus, vattenledningar och vägar.

– Redan innan konflikten kränktes de mänskliga rättigheterna i stor omfattning i ett samhälle som kännetecknats av straffrihet. Människor som försvinner, olagliga och godtyckliga frihetsberövanden och kvinnor som utsättas för konfliktrelaterat sexuellt våld är bara några exempel på kränkningar som pågått under längre tid och som nu ökat dramatiskt, säger Abdullahi Aress.

Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, OHCHR, är kvar i Sudan sedan efter striderna bröt ut och har fortfarande två regionkontor igång i landet. OHCHR har en nyckelroll i att bevaka och dokumentera kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

I de områden där de av säkerhetsskäl inte själva kan bevaka situationen har de lokala samarbeten vilka ger dem tillgång till information om kränkningar. Biståndsmyndigheten Sida har därför beslutat att förlänga det nuvarande avtalet med OHCHR med ytterligare ett år och utöka det svenska stödet från 50 miljoner kronor till 85 miljoner kronor.

Tillgång till mat och egen försörjning

I Sudan har befolkningen stor brist på mat och det har förvärrats av konflikten. Sida ger därför ytterligare stöd till jordbrukare inom samarbetet med organisationen Mercy Corps som har pågått sedan 2019 med goda resultat.

– Programmet ger jordbrukarna tillgång till förbättrade fröer till lägre pris, bättre metoder för lagring av grödor och tillgång till marknader för att sälja produkterna. Det förbättrar jordbrukarnas möjligheter att försörja sig, samtidigt som det ökar tillgången till mat för befolkningen, säger Abdullahi Aress.

Mercy Corps program för livsmedelssäkerhet (SAFE) ökar småskaliga jordbrukares möjligheter att förbättra sin produktion och tillsammans med det privata näringslivet förbättra möjligheterna att få rimligt betalt för sina grödor.

Hittills har programmet gynnat drygt 31 000 småskaliga jordbrukare, varav en stor andel är kvinnor. Det nya stödet på 25 miljoner kronor ska nå ytterligare 10 000 jordbrukare. På grund av säkerhetsläget fokuserar programmet på jordbrukare i områden där läget är mer stabilt.

Akut humanitärt stöd

I Sudan har människors humanitära behov ökat kraftigt och Sida går in med ytterligare stöd på 89 miljoner kronor för att snabbt och effektivt kunna hjälpa de som är drabbade. Stödet går till den humanitära landfonden som administreras av FN:s kontor för humanitär samordning, OCHA (49 miljoner kronor) och FN:s barnfond, Unicef (40 miljoner).

Därmed är Sidas totala humanitära bistånd till Sudan uppe i över 356 miljoner kronor under 2023. I dag beräknas mer än 24 miljoner människor vara i behov av någon form av humanitärt bistånd. Det beräknas att cirka 700 000 barn är så svårt undernärda att de riskerar att inte överleva.

– Omfattningen av krisen är svår att förstå fullt ut. Trots den mycket mödosamma situationen kämpar våra partners för att kunna hjälpa människor att överleva och upprätthålla ett mer värdigt liv. De som arbetar i Sudan just nu ska ha en stor eloge för sina outtröttliga insatser, och det gäller i synnerhet de sudaneser som ofta tar de största riskerna för att hjälpa sin familj, sina vänner, grannar och landsmän, säger Jakob Wernerman, chef för Sidas humanitära enhet.

Världen
Örebronyheter

Källa: Sida

You must be logged in to post a comment Login