Brist på seniorbostäder hindrar äldres flytt

By on 10 juli, 2024
Åtta av tio kommuner har brist på seniorbostäder. Det visar den nya rapporten En (flytt)kedja är inte starkare än sin svagaste länk som tagits fram av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Arkivbild

Sex av tio pensionärer i villa, 58 procent, kan tänka sig att flytta, men bristen på attraktiva och funktionella bostäder för äldre gör att få tar steget att byta bostad. Att åtta av tio kommuner har brist på seniorbostäder skapar inlåsningseffekter på bostadsmarknaden.

Det visar den nya rapporten En (flytt)kedja är inte starkare än sin svagaste länk som tagits fram av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

— Svenskarna lever allt längre och blir allt friskare. Många äldre vill flytta till ett boende som passar för en aktiv pensionärstillvaro, med mindre arbetsbörda för hus och trädgård, mindre boyta och utan trösklar och trappor. Men bristen på attraktiva boenden i kombination med ekonomiska inlåsningseffekter gör det svårt att flytta, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Sju av tio pensionärer, 71 procent, äger sitt boende och de flesta av dem bor i villa. En majoritet av dem, 58 procent, kan tänka sig att flytta men i praktiken är pensionärer den grupp som flyttar i lägst utsträckning. Det är först i åttiofemårsåldern som äldre flyttar i större omfattning, då ofta på grund av det blivit praktiskt omöjligt att bo kvar i den nuvarande bostaden.

Det visar den nya rapporten En (flytt)kedja är inte starkare än sin svagaste länk som tagits fram av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

— Att äldre har möjlighet att byta bostad är avgörande för hela bostadsmarknaden. När ett pensionärspar flyttar från villan till något mindre som passar dem bättre kan en barnfamilj köpa deras villa och lämna sin lägenhet. Barnfamiljens lägenhet blir då den första gemensamma lägenheten för ett ungt par, som i sin tur lämnar sina ettor där två ungdomar som saknade eget boende kan flytta in, säger Marcus Svanberg.

Bara 1,5 procent av Sveriges befolkning mellan 65–79 år bor i en specialbostad för äldre. Samtidigt har åtta av tio kommuner, 81 procent, brist på senioranpassade bostäder i någon form. I 40 procent av kommunerna finns inte en enda trygghetsbostad och 28 procent saknar helt senioranpassade boenden.

— Det behöver byggas fler seniorbostäder, både för de aktiva pensionärer som vill lämna villan för ett mindre boende och för de äldre som har ökat behov av stöd i vardagen. Genom att stimulera bostadsbyggande för äldre och sänka flyttskatten kan regeringen skapa en sundare bostadsmarknad som gynnar såväl äldre som barnfamiljer, säger Marcus Svanberg.

Rapporten slår också fast att Malå kommun i Västerbotten är Sveriges bästa kommun för äldre att bo i, medan Malmö, tillsammans med kommuner runt Stockholm och Malmö, hamnar i botten. Det kommer krävas politiskt ledarskap för att lösa situationen, men rapporten visar att endast två av tio svenskar, 19 procent, ger godkänt till regeringens bostadspolitik för äldre.

Korta fakta från rapporten

  • Sju av tio äldre, 71 procent, äger sitt boende.
  • 1,5 procent av personer mellan 65–79 år bor i en specialbostad för äldre.
  • Åtta av tio kommuner, 81 procent, saknar helt eller har brist på trygghets- eller seniorbostäder.
  • Fyra av tio kommuner, 40 procent, saknar helt trygghetsboende.
  • 58 procent av personer som fyllt 65 uppger att de kan tänka sig att flytta.
  • Bland seniorer som söker nytt boende är balkong eller uteplats högst på önskelistan, följt av hiss och goda parkeringsmöjligheter.
  • Bland äldre som vill byta bostad uppger åtta av tio att de vill slippa ta hand om hus och trädgård, sju av tio uppger att de har för stor boyta och varannan äldre vill slippa trappor och trösklar.
  • Bara två av tio svenskar, 19 procent, ger godkänt till regeringens bostadspolitik för äldre.
  • Endast en av hundra svenskar, 1 procent, tycker att regeringen har en mycket bra bostadspolitik för äldre.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

You must be logged in to post a comment Login