Alla inlägg taggade "Äldre"

 • Föreningsidrott gör att äldre mår bättre och är gladare

  Idag genomförs idrottsaktiviteter för äldre i tusentals idrottsföreningar över landet. Undersökningen Seniorbarometern visar att äldre som idrottar i förening upplever livet som roligare och mer rikt på vänner och att gemenskap och tillhörighet är det bästa som...

  • Skrivet januari 8, 2022
  • 0
 • Föreningsidrott gör att äldre mår bättre och är gladare

  Idag genomförs idrottsaktiviteter för äldre i tusentals idrottsföreningar över landet. Undersökningen Seniorbarometern visar att äldre som idrottar i förening upplever livet som roligare och mer rikt på vänner och att gemenskap och tillhörighet är det bästa som...

  • Skrivet januari 7, 2022
  • 0
 • Stark effekt av tredje dosen vaccin hos äldre personer Facebook LinkedIn Twitter

  Tredje dosen Covid-19-vaccin ger en mycket bra effekt på antikroppar mot virus hos de som är känsligast för svår eller dödlig covid-19 – de äldre som bor på särskilda boenden. En studie som leds av forskare vid Umeå universitet...

  • Skrivet december 29, 2021
  • 0
 • Fler äldre får sämre livskvalitet av förstorade vätskerum i hjärnan

  Idiopatisk normaltryckshydrocefalus, iNPH, är vanligare än vad som tidigare är känt och påverkar livskvaliteten negativt, i synnerhet bland äldre. Det visar en ny avhandling där befolkningen i Jämtland – Härjedalen har studerats. INPH beror på att en...

  • Skrivet december 12, 2021
  • 0
 • Äldre och funktionsnedsatta stängs ute från nya betalningslösningar

  Digital utsatthet, sårbarheter i kontantkedjan och allas rätt till ett betalkonto. Det är några av de orospunkter som Sveriges länsstyrelser i dag lägger fram till regeringen när de presenterar rapporten Bevakning av grundläggande betaltjänster 2021. Bedömningen är...

  • Skrivet december 2, 2021
  • 0
 • Allt fler äldre ska försörjas – men Örebro har länets mest stabila åldersstruktur

  Det bor allt fler personer i pensionsålder per invånare i arbetsför ålder i Sverige och Örebro län, visar ny statistik från statistikmyndigheten SCB. Men i Örebro kommun är utvecklingen långsammare än i andra kommuner i länet. Försörjningskvoten...

  • Skrivet december 1, 2021
  • 0
 • Ny satsning på omhändertagandet av länets äldre

  För att möta det ökade behov av insatser som finns hos länets äldre befolkning satsar Region Örebro län nu på att stärka läkarkompetensen inom äldreomsorgen, beslutet om att fördela drygt 9 miljoner kronor för ändamålet fattades av...

  • Skrivet november 23, 2021
  • 0
 • Seniorlån kan bli en fälla för äldre

  Ett lån som ofta marknadsförs mot pensionärer är seniorlån, även kallat 60-pluslån eller pensionärslån. Även om olika aktörer har valt att döpa denna typ av lån med andra namn handlar det om en kapitalfrigöringskredit. När du tar...

  • Skrivet november 13, 2021
  • 0
 • Äldre bör kolla ögonen varje år – få gör det

  Kolla synen varje år. Det råder ger optiker till personer som är 65 år eller äldre. Men bland denna åldersgrupp är det bara 29 procent som har gjort en synundersökning hos en legitimerad optiker under det senaste...

  • Skrivet oktober 27, 2021
  • 0
 • Nationell konferens med äldre i fokus

  Vad har vi lärt oss kring äldres hälsa under pandemin? Hur tar vi tillvara på kunskaperna på bästa sätt? Genom dessa frågor blir områden som vård i hemmet, rehabilitering, kompetens och digitalisering speglade under den nationella konferensen...

  • Skrivet oktober 19, 2021
  • 0