Alla inlägg taggade "Äldre"

 • Appen Heedy kopplar upp ensamma äldre med familjen

  Omkring 400 000 äldre svenskar lever i digitalt utanförskap där ensamhet är en vanlig orsak till försämrad livskvalité. Krånglande teknik är ett hinder och äldre behöver mer stöd. För att minska utanförskapet och göra tekniken lättförstådd lanserar...

  • Skrivet september 15, 2021
  • 0
 • Psykisk ohälsa hos äldre – ett folkhälsoproblem som ofta går att förebygga

  Var tredje kvinna och var femte man över 77 år uppger att de har besvär med ångest. Men trots att många äldre personer lever med psykisk ohälsa visar undersökningar att äldre ofta inte får hjälp. Folkhälsomyndigheten har...

  • Skrivet september 7, 2021
  • 0
 • PRO:are svingar kloten under nationell boulevecka

  Efter förra årets alla inställda aktiviteter börjar nu PRO:s verksamhet och möten ta fart igen. Det är glädjande att PRO:s riksmästerskap kan genomföras i år. Den här veckan handlar det om boule, en riktig folksport bland äldre....

  • Skrivet september 6, 2021
  • 0
 • En ny omsorgslag måste förebygga undernäring hos äldre

  Alldeles för många äldre blir undernärda, med enormt personligt lidande som följd, men också stora samhällskostnader. En undernärd patient kostar cirka 10 000 kronor mer per dygn på sjukhus bara i direkta vårdkostnader. Antalet fallolyckor och vårdkomplikationer...

  • Skrivet september 3, 2021
  • 0
 • Äldre kvinna rånad på Väster Örebro

  En äldre kvinna har blivit utsatt för ett personrån på Väster. En kvinna i 80-årsåldern uppger att två för henne okända personer har ryckt ett halsband från hennes hals utefter Ekersgatan på Väster. Kvinnan uppger att det...

  • Skrivet augusti 20, 2021
  • 0
 • Färre äldre oroliga för att söka vård

  Varannan person var under våren 2020 orolig för att inte få vård under covid-19-pandemin. Bland de äldre avstod en tredjedel från att söka vård eller avbokade redan bokad vård. Ett år senare har oron minskat i befolkningen...

  • Skrivet augusti 17, 2021
  • 0
 • Rutiner minskar hälsoriskerna för äldre vid höga temperaturer

  Under långa perioder med höga temperaturer är det viktigt att vara uppmärksam på kroppens varningssignaler, och att rutinerna följs på särskilda boenden för att minska hälsoriskerna. Äldre och personer med bakomliggande sjukdomar är riskgrupper både för värmestress...

  • Skrivet juli 1, 2021
  • 0
 • Regeringen och Arbetsförmedlingen missar äldres högre risk för långtidsarbetslöshet

  Äldre arbetssökande löper större risk än unga att fastna i arbetslöshet. Detta avspeglas dock varken i regeringens styrning av Arbetsförmedlingen eller i Arbetsförmedlingens prioriteringar, visar Riksrevisionens senaste granskning. Arbetsförmedlingen har under lång tid bedömt att äldre arbetssökande...

  • Skrivet mars 30, 2021
  • 0
 • Skärpt prioritering av äldre vid vaccination

  För att det vaccin som finns ska göra mest nytta har Folkhälsomyndigheten beslutat att vaccinationerna tydligare bör prioriteras till äldre framför yngre, dessutom rekommenderas en senareläggning av dos två. Vaccintillgången är ännu begränsad och det är därför...

  • Skrivet mars 19, 2021
  • 0
 • Länets särskilda boenden för äldre fria från covid-19

  Just nu är länets samtliga särskilda boenden för äldre fria från covid-19-smitta. – Kommunerna har arbetat fantastiskt bra med att vaccinera de äldre och nu ser vi en effekt av detta i form av smittfria boenden, säger...

  • Skrivet mars 4, 2021
  • 0