Alla inlägg taggade "Äldre"

 • Regeringen och Arbetsförmedlingen missar äldres högre risk för långtidsarbetslöshet

  Äldre arbetssökande löper större risk än unga att fastna i arbetslöshet. Detta avspeglas dock varken i regeringens styrning av Arbetsförmedlingen eller i Arbetsförmedlingens prioriteringar, visar Riksrevisionens senaste granskning. Arbetsförmedlingen har under lång tid bedömt att äldre arbetssökande...

  • Skrivet mars 30, 2021
  • 0
 • Skärpt prioritering av äldre vid vaccination

  För att det vaccin som finns ska göra mest nytta har Folkhälsomyndigheten beslutat att vaccinationerna tydligare bör prioriteras till äldre framför yngre, dessutom rekommenderas en senareläggning av dos två. Vaccintillgången är ännu begränsad och det är därför...

  • Skrivet mars 19, 2021
  • 0
 • Länets särskilda boenden för äldre fria från covid-19

  Just nu är länets samtliga särskilda boenden för äldre fria från covid-19-smitta. – Kommunerna har arbetat fantastiskt bra med att vaccinera de äldre och nu ser vi en effekt av detta i form av smittfria boenden, säger...

  • Skrivet mars 4, 2021
  • 0
 • Skyddet av vaccin mot covid-19 öppnar för vissa lättnader för de äldsta

  Både antalet sjukdomsfall och antalet dödsfall har minskat bland personer som bor på särskilda boenden för äldre, i takt med att andelen som vaccinerat sig mot covid-19 har ökat. Detta öppnar för möjligheten för de boende att...

  • Skrivet februari 26, 2021
  • 0
 • Nytt modus gällande bedrägeri mot äldre

  I veckan har polisen fått in en anmälan gällande bedrägeri där en person i samtal utgett sig för att vara polis. Personen har ringt upp ett par i 90-årsåldern och påstått att det har varit inbrott i...

  • Skrivet januari 26, 2021
  • 0
 • Försök till bedrägeri mot äldre

  Folkhälsomyndigheten har fått information om att det i några fall förekommit försök att lura privatpersoner genom att använda myndighetens namn. Bedrägeriförsöken ska enligt uppgift ha riktats mot främst äldre personer och ha skett via telefon. Någon ska...

  • Skrivet december 30, 2020
  • 0
 • Fokus på äldre med psykisk ohälsa

  Region Örebro län och Stiftelsen Activa jobbar med ett projekt för att stärka samarbetsformer mellan hälso- och sjukvården, civilsamhället och andra aktörer, med fokus på västra länsdelen i Örebro län. Projektet, som kallas CHERRIES, löper under tre...

  • Skrivet november 10, 2020
  • 0
 • LAS-utredningen hotar äldres arbetskraftsdeltagande

  Pensionärernas Riksorganisation, PRO, har på eget initiativ yttrat sig över betänkandet ”En moderniserad arbetsrätt” (SOU 2020:30). Regeringen har inte bett PRO om ett yttrande, men eftersom förslagen kan påverka äldres arbetskraftsdeltagande svarar organisationen ändå. PRO avstyrker förslagen...

  • Skrivet oktober 24, 2020
  • 0
 • Lågintensiv daglig motion bra för äldres hjärta och hjärna

  Redan måttliga mängder av lågintensiv fysisk aktivitet minskar påtagligt risken för stroke, hjärtinfarkt och förtida död på äldre dar. Det visar en ny stor studie vid Umeå universitet bland 70-åringar. – Resultaten talar tydligt för att all...

  • Skrivet oktober 19, 2020
  • 0
 • Inför influensasäsongen: Influensavaccin kan skydda äldre och hjärt-kärlsjuka mot hjärtinfarkt

  Riskgrupper för hjärt-kärlsjukdom kan löpa väsentligt större risk att drabbas av hjärtinfarkt om de får influensa. Det visar en ny svensk studie med stöd av Hjärt-Lungfonden, som nu uppmanar hjärt-kärlsjuka och äldre personer att vaccinera sig inför...

  • Skrivet oktober 17, 2020
  • 0