Ny studie visar brister

By on 25 juni, 2024
Klara Les forskning visar att personalen på äldreboenden ofta saknar utbildning och tydliga riktlinjer för att hantera äldres sexualitet.

Foto: Jasenka Dobric

Ny studie visar brister i hur äldres sexualitet hanteras på boenden. Det finns ett gap, mellan vad vård- och omsorgspersonal uttrycker kring äldres sexualitet och hur de agerar i praktiken.

Dessutom saknar de utbildning och riktlinjer för att hantera äldres sexuella behov och rättigheter. Det visar en ny studie i socialt arbete från Örebro universitet.

– Rätten att uttrycka sin sexualitet borde inte påverkas av vare sig ålder eller ens boendesituation, säger Klara Le, doktorand i socialt arbete vid Örebro universitet.

Hon har sammanställt forskning om attityderna kring sexualitet på äldreboenden, både hos boende och personal. Av drygt 400 vetenskapliga artiklar på temat, som publicerades mellan 2000 och 2023, inkluderades 29 i studien.

– Många hade en positiv attityd till äldres sexuella behov och rättigheter, samtidigt som de kunde håna eller känna sig obekväma när äldre uppvisade någon form av sexualitet. Det visar att attityderna hos personalen ofta är ytliga och speglar socialt accepterade normer snarare än genuin respekt för äldres sexualitet, säger Klara Le.

Asexuella äldre

Ett återkommande svar bland personalen när de tillfrågades om boendes sexualitet var att de boende inte hade några sexuella behov. Men det var inte bara personalen som såg äldre som asexuella, äldre som hade flyttat in på ett äldreboende tonade också ner sin sexualitet.

– Många nämnde att de övergav sin sexualitet när de flyttade in på boendet. En del ansåg att deras sexualitet tog slut efter att deras partner hade gått bort, säger Klara Le.

Själva boendet, personalens arbetstider och andra rutiner som de äldre måste följa försvårade också äldres möjlighet att vara sexuellt aktiva. En annan aspekt som både boende och personal lyfte fram var konflikten mellan önskan att känna sig som en sexuell varelse och rädslan för rykten.

– Allt detta kan leda till att äldre väljer att avstå från sex, trots att de fortfarande har sexuella önskningar.

Utbildning och yrkeserfarenhet

Resultaten visar också att personalen ofta saknar utbildning och tydliga riktlinjer för att hantera äldres sexualitet, något som skapar osäkerhet när de ställs inför dessa frågor.

– Vi såg tydligt att ju mer välutbildad personalen var och ju längre yrkeserfarenhet de hade, desto mer öppna och accepterande attityder till äldres sexualitet hade de.

I nästa studie planerar Klara Le att intervjua äldre på vård- och omsorgsboenden för att få deras perspektiv på sexualitet, något som idag saknas i många studier.

– De flesta studier inom området är gjorda i västerländska länder. Men antalet studier från Sverige är begränsade. Det är också viktigt att fler studier fångar det sociala perspektivet på sexualitet och inte bara det medicinska, säger hon.

Hälsa | Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro Universitet
Text och foto: Jasenka Dobric

You must be logged in to post a comment Login