All posts tagged "Brister"

 • Brister i att säkerställa barns rättigheter

  Kommunerna brister i att säkerställa barnets rättigheter i den egna verksamheten, det visar Bris kommunundersökning 2022. Här framgår att kommunerna i stor utsträckning ser barnrätten som enbart knuten till vissa verksamhetsområden och inte något som genomsyrar alla...

  • Posted november 19, 2022
  • 0
 • Stora brister i hanteringen av belastningsskador

  Nästan var tredje arbetsgivare inom vård och omsorg brister i sin hantering av risker för belastningsskador vid tunga lyft av människor och personförflyttningar, det framgår av Arbetsmiljöverkets inspektionsinsats på totalt 1 300 arbetsplatser. Varje arbetsgivare är enligt...

  • Posted oktober 29, 2022
  • 0
 • Brister i Kriminalvårdens arbete med lönekartläggning

  DO har idag avslutat det första av fem pågående tillsynsärenden som rör myndigheters arbete med lönekartläggning. I beslutet konstaterar DO att Kriminalvården under 2020 och 2021 inte har fullgjort sina skyldigheter i enlighet med diskrimineringslagen. DO inledde...

  • Posted oktober 13, 2022
  • 0
 • Brister i vården av depression får stora konsekvenser

  Studie visar att deprimerade ofta drabbas av andra sjukdomar, lång sjukskrivning och ökad dödlighet. Det finns brister i vård och behandling av personer med allvarlig depression, vilket leder till upprepade återbesök till den psykiatriska öppenvården, långa inläggningar,...

  • Posted september 19, 2022
  • 0
 • Bristande information skapar missnöje

  Bristande information skapar missnöje bland bostadsrättsägare. Som bostadsrättsförening är det viktigt att kommunicera med sina medlemmar, särskilt i en tid då oron för ekonomin och höjda avgifter ökar. Trots det uppger många bostadsrättsägare att styrelsen ger otillräcklig information...

  • Posted september 17, 2022
  • 0
 • Stora brister i vården för tortyröverlevare

  Röda Korset larmar, stora brister i vården för tortyröverlevare visar ny kartläggning. Tortyr är ett brott mot mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt som regleras i flera internationella konventioner, studier visar att många av de som flytt...

  • Posted juli 2, 2022
  • 0
 • Brister i stödet till omhändertagna unga

  6 av 10 kommuner uppger att de inte ger ett tillräckligt bra stöd till omhändertagna unga i övergången till vuxenlivet. En majoritet av kommunerna erbjuder inte något särskilt stöd för att de unga som omhändertagits ska klara...

  • Posted juni 9, 2022
  • 0
 • Skolan brister i trygghet- vart femte barn har utsatts för kränkningar

  Vart femte barn har blivit kallad för elaka saker eller blivit retad upprepade gånger i skolan. 27 procent av tjejerna har utsatts för sexuella skämt eller trakasserier, och bland killarna är det 34 procent som har utsatts...

  • Posted juni 2, 2022
  • 0
 • Var sjätte husbil har allvarliga brister

  Allt fler lockas av att köpa och tillbringa sin lediga tid i husbil. Samtidigt visar Bilprovningens besiktningsstatistik från 2021 att var tredje husbil fick anmärkningar och var sjätte hade allvarliga brister med krav på efterkontroll. Därför vill...

  • Posted maj 28, 2022
  • 0
 • Var tjugonde husvagn och husbil har brister i gasolutrustningen

  Fram till april 2009 kontrollerades gasolinstallationerna på samtliga husvagnar och husbilar. Nu, när kontrollen inte längre är obligatorisk, är andelen mer än halverad. Det visar Bilprovningens besiktningsstatistik för 2021. Av drygt 19 000 besiktade husvagnar och husbilar...

  • Posted maj 27, 2022
  • 0