All posts tagged "Brister"

 • Brister i ämneslärarutbildningen kräver skarp reformering

  I Universitetskanslersämbetets (UKÄ) nationella utvärdering av ämneslärarutbildningarna som presenterades i dag framkommer att nästan hälften av utbildningarna (44 av 103 granskade) fått ifrågasatt kvalitet framför allt handlar det om brister i matematik och svenska. – Bristerna i...

  • Posted februari 19, 2020
  • 0
 • Stora brister i trafiksäkerhets- och miljökontroll enligt ny rapport

  I en ny rapport varnas för stora brister i kontrollen av hur trafiksäkra svenska fordon är. Samma rapport pekar ut att miljökontrollen som sker vid besiktningen inte fungerar. Statistiken visar nu att andelen miljöunderkända fordon kraftigt minskat....

  • Posted februari 17, 2020
  • 0
 • Brister i planeringen av höghastighetsjärnväg

  För att säkerställa att satsningar på ny infrastruktur är kostnadseffektiva ska alternativa och billigare åtgärder först övervägas. Planeringen av höghastighetsjärnväg har inte följt den principen. Riksrevisionen rekommenderar nu regeringen att inte ta några nya beslut förrän planeringen...

  • Posted november 22, 2019
  • 0
 • Försvarsindustrin brister när det gäller att granska människorättsriskerna med sin verksamhet

  Samtidigt som världens största vapenmässan Defence & Security Equipment International slår upp dörrarna i London visar Amnesty International i en ny rapport att ledande företag inom försvarsindustrin brister i de analyser som borde förhindra att deras produkter används...

  • Posted september 9, 2019
  • 0
 • Brister i inventeringen av fastigheters brand- och säkerhetsbehov

  På uppdrag av Schneider Electric har Industrifakta frågat svenska fastighetsbolag om deras syn på säkerhet och brandskydd. Undersökningen visar att 55 procent enbart följer myndighetskraven avseende verksamhetens tekniska brandskydd och säkerhetssystem. 42% procent av de intervjuade uppger...

  • Posted juni 17, 2019
  • 0
 • Oacceptabelt att statliga tandvårdsbidrag inte kommer patienterna till del

  Det är tandvårdens såväl som hälso- och sjukvårdens uppgift att informera patienter om att de kan ha rätt att söka tandvårdsstöd. Trots det når inte informationen fram till de patienter som berörs av den. En ny undersökning...

  • Posted januari 20, 2019
  • 0
 • Bristande kvalitet i färdtjänsten begränsar resenärernas liv

  Reglerna för färdtjänsten skiljer sig åt över landet. På många ställen leder oflexibla regelverk och brister kring punktlighet till svårigheter för resenärerna att klara vardagslivet. Detta framgår av en kartläggning av kvaliteten i färdtjänsten som Myndigheten för...

  • Posted december 2, 2018
  • 0
 • Brist på utbildad personal och kunskap drabbar elever med språkstörning

  Brist på specialpedagoger och logopeder och brister i kunskap är en utmaning för skolor när de ska ge elever med språkstörning rätt anpassningar och stöd. Det visar en nationell kartläggning som Specialpedagogiska skolmyndigheten gjort bland skolhuvudmän och...

  • Posted oktober 12, 2018
  • 0
 • Lösningen på tolkmarknadens brister finns utanför Sverige

  I kvällens SVT Aktuellt från igår beskrevs hur det utbredda användandet av icke-auktoriserade tolkar inom bland annat Migrationsverket hotar rättssäkerheten. – En viktig del av lösningen är att använda distanstolkar utanför Sverige, som tolkar mellan engelska och...

  • Posted oktober 8, 2018
  • 0
 • Brister i introduktionsutbildning går ut över körkortselever

  Transportstyrelsen har under flera år kontrollerat introduktionsutbildningen för privat övningskörning för personbil, behörighet B. Granskningen visar att många utbildare inte haft kännedom om nya regler och inte uppdaterat sina undervisningsplaner. Introduktionsutbildning för privat övningskörning för personbil är...

  • Posted mars 21, 2018
  • 0