Skolan brister i trygghet- vart femte barn har utsatts för kränkningar

By on 2 juni, 2022

Vart femte barn har blivit kallad för elaka saker eller blivit retad upprepade gånger i skolan. 27 procent av tjejerna har utsatts för sexuella skämt eller trakasserier, och bland killarna är det 34 procent som har utsatts för fysiskt våld i skolan. Samtidigt är skolan en av de viktigaste valfrågorna för barnen. Det visar Rädda Barnens undersökning Ung röst med nästan 8 000 svarande barn.

Skolan har ett tydligt uppdrag att skapa en trygg miljö. Den ska förebygga samt aktivt motverka alla former av kränkningar, trakasserier och diskriminering. Trots det visar Rädda Barnens undersökning Ung röst som lanseras idag, att dessa incidenter är en del av alltför många barns vardag.

“Många gånger har lärare sett när vi blir behandlade orättvist. Lärarna ser, men de gör ändå inget åt saken”, säger en tjej som ställt upp i undersökningens fokusgrupp.

Rapporten visar också att vart fjärde barn med utländsk bakgrund har blivit retad eller illa behandlad utifrån hudfärg, kultur, religion eller var man själv eller ens familj kommer ifrån.

“Det finns för många normer kring hur du ska vara, hur du ser ut, vad du ska göra, och hur du ska göra det. Man kan inte vara sig själv utan att vara kritiserad”, säger en kille i en fokusgrupp.

I undersökningen framgår också att alltför många barn inte får tillräckligt med stöd i skolan. Nio procent av de svarande upplever att de inte får den hjälp de behöver i skolan för att klara sina skoluppgifter. Sämst förutsättningar har de som identifierar sig som annat än tjej eller kille. I en jämförelse utifrån kön framgår det att drygt vart femte barn som identifierar sig som annat, får sällan eller aldrig den hjälp de behöver.

En tjej i fokusgruppen säger: “Vi får inte tillräckligt med hjälp av vissa lärare. Hon säger istället gå och hjälp dig själv.”

– Det är otroligt viktigt att det tidigt upptäcks vilka barn som behöver stöd i skolan och att de får rätt resurser. Bristande stöd i skolan kan få stor påverkan på barnets förutsättningar senare i livet, säger Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

I Ung röst framgår det också att barn har mycket att säga till dagens politiker. De vill tycka till kring ämnen som rör dem och bli lyssnade på. Det visas bland annat i att över 6 000 barn skrivit egna förslag på vad politikerna bör fokusera på under valåret 2022. Miljö och klimat var den frågan som flest tyckte var viktigast, skolfrågor hamnade på andra plats.

Samtidigt finns det en misstro mot politikers engagemang i de frågor som rör barn. Två av tre tror att politiker/de som bestämmer sällan eller aldrig lyssnar på barns åsikter.

En kille som ställt upp i undersökningens fokusgrupp säger så här:

”Att växla ord med en politiker hade kanske fått mig eller honom att tänka på ett annat sätt.”

– Nu är det viktigt att politiker lyssnar på barn och unga och sätter fokus på miljö, skola och andra frågor som barn tycker är viktiga. Till exempel behöver stat och kommun ge skolorna träffsäkra och verkningsfulla resurser, för att på riktigt tillgodose alla barns rätt till en likvärdig skola av hög kvalité. En skola där barn mår bra och är trygga, i enlighet med skollagen och barnkonventionen, avslutar Helena Thybell.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Rädda Barnen

You must be logged in to post a comment Login