All posts tagged "Trygghet"

 • Året som gått, Årsredovisning 2023

  Igår torsdag lämnade Örebros landshövding Lena Rådström Baastad, myndighetens årsredovisning för 2023 till regeringen. Året var präglat av ett försämrat säkerhetspolitiskt läge, förhöjd terrorhotnivå, grov organiserad brottslighet samt påverkan av extremväder med både torka och skyfall.  ...

  • Posted februari 23, 2024
  • 0
 • Resenärerna är nöjda med sina serviceresor

  Resenärerna är nöjda med sina serviceresor, men satsning krävs för ökad trygghet. De som reser med färdtjänst- och sjukresor är väldigt nöjda resenärer, 90 procent är nöjda med både beställning och resa och 93 procent är nöjda med...

  • Posted februari 18, 2024
  • 0
 • Så kan bostadsföreningen skapa ökad trygghet för de boende

  I en allt mörkare tillvaro där gängkriminalitet, sprängningar och våld skapar stor oro i samhället har säkerheten blivit en viktigare fråga för landets bostadsrättsföreningar. SBC listar fyra tips som alla kan använda sig av i sin förening,...

  • Posted januari 31, 2024
  • 0
 • Parlamentet vill trygga EU:s försörjning och oberoende

  På tisdagen gav Europaparlamentet grönt ljus för planerna på att stärka EU:s försörjning av strategiska råvaror. Mindre byråkrati, mer innovation och nya alternativa material Högre återvinningsmål Strategiska partnerskap med länder utanför EU Den nya lagen om kritiska...

  • Posted december 14, 2023
  • 0
 • Polisen och Örebro kommun lägger fokus på unga

  Polisen och Örebro kommun tecknar samverkansöverenskommelse, med fokus på unga. Idag tecknade polisen och kommunen en samverkansöverenskommelse, för att Örebro ska vara en trygg och säker kommun. Stort fokus är på riktat arbetet mot narkotika och förebyggande arbete,...

  • Posted december 11, 2023
  • 0
 • Vistelseförbud ska motverka brottslig verksamhet och skapa trygghet

  Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med förslag som innebär att personer kan förbjudas att vistas inom ett avgränsat område, exempelvis ett torg, en skolgård eller en stadsdel. Syftet är att öka tryggheten på allmänna platser, och förhindra...

  • Posted december 4, 2023
  • 0
 • Stärkt barnrättsperspektiv i LVU

  Barns rättigheter och trygghet är ett prioriterat område för regeringen, och barns rätt till skydd och vård behöver värnas. Det gäller särskilt den utsatta grupp av barn och unga, som vårdas enligt lagen med särskilda bestämmelser om...

  • Posted november 30, 2023
  • 0
 • Hyresgästföreningen bjuder in till medlemskväll i Örebro

  Hyresförhandling och trygghet när Hyresgästföreningen bjuder in till en medlemskväll i Örebro, förbundsordförande Marie Linder medverkar. Många av Sveriges hyresgäster är oroliga inför kommande hyres­förhandlingar, det privatekonomiska läget är tufft. Inflation och stigande priser gör att Sveriges...

  • Posted november 30, 2023
  • 0
 • Så robusta är kommunerna i Örebro län

  Så robusta är kommunerna i Örebro län, Örebro och Lekeberg i topp. Nu släpper strategi- och teknikkonsultföretaget WSP sin årliga rapport ”Regionernas Kamp”, som visar hur väl rustade Sveriges kommuner är inför framtiden. I Örebro län toppas listan...

  • Posted november 28, 2023
  • 0
 • Modell för ökad trygghet i bostadsområden utvecklas i Örebro

  Brottsofferjouren Sverige utvecklar en modell för ökad trygghet i bostadsområden, BOJ har tilldelats medel från Allmänna Arvsfonden för att under tre år utveckla och sprida en modell för ökad boendetrygghet. Projektet genomförs i bostadsområden i Örebro, Norrköping och...

  • Posted november 13, 2023
  • 0