Alla inlägg taggade "Trygghet"

 • Ökad ekonomisk trygghet

  Från och med den 1 september 2022 införs en trygghetspension inom ramen för sjukersättningen som ska möjliggöra en ökad ekonomisk trygghet för personer som slitit ut sig under arbetslivet och som i dag ofta tar ut ålderspensionen...

  • Skrivet juni 22, 2022
  • 0
 • Utredningar för en trygg sjukförsäkring

  Regeringen har beslutat att tillsätta tre utredningar för en trygg sjukförsäkring, en särskild utredare ges i uppdrag att se över läkarintygets betydelse i sjukpenningärenden. En särskild utredare ska se över beräkningen av sjuk- och aktivitetsersättningen. Därtill tillsätts...

  • Skrivet juni 15, 2022
  • 0
 • Skolan brister i trygghet- vart femte barn har utsatts för kränkningar

  Vart femte barn har blivit kallad för elaka saker eller blivit retad upprepade gånger i skolan. 27 procent av tjejerna har utsatts för sexuella skämt eller trakasserier, och bland killarna är det 34 procent som har utsatts...

  • Skrivet juni 2, 2022
  • 0
 • Ett bättre liv för äldre och funktionsnedsatta

  Fler äldre och funktionsnedsatta i Örebro län ska känna sig trygga, självständiga och aktiva tack vare en användardriven testbädd som ska hjälpa kommuner, forskningen och näringslivet att samarbeta. År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på...

  • Skrivet maj 30, 2022
  • 0
 • Tillsammans för ett tryggare Kumla

  För att öka insynen i det trygghetsskapande arbetet i Kumla kommun kommer man att publicera regelbundna sammanfattningar av lägesbilden i kommunen. För att öka insynen i det trygghetsskapande arbetet i Kumla kommun kommer man att att publicera...

  • Skrivet maj 27, 2022
  • 0
 • Samtal om Örebros trygghet

  Under en givande fredagsförmiddag 20 maj träffades ÖBO, de privata fastighetsägarna, Örebro kommun och Polisen, för att samtala om hur samverkan kan leda till större trygghet i Örebro. De senaste åren har trygghetsfrågorna blivit alltmer angelägna att...

  • Skrivet maj 21, 2022
  • 0
 • Örebro kommun och Polisen i samarbete mot narkotika

  Medborgardialog visar att medborgarna önskar krafttag mot narkotika och alkoholrelaterad problematik i centrala Örebro. Örebro kommun, City Örebro, Fastighetsägarna Örebro län och lokalpolisområde Örebro har slutit ett nytt medborgarlöfte 2022-2024.  Under hösten 2021 fick medborgarna, genom en...

  • Skrivet maj 17, 2022
  • 0
 • Brottsligheten har minskat och tryggheten ökat i Vivalla

  Lokalpolisområde Örebro, Örebro kommun, ÖrebroBostäder (ÖBO) och Västerporten har i en gemensam satsning i Vivalla arbetat med trygghetsskapande åtgärder under 2020 och 2021. I en utvärdering kan man se att arbetet gett resultat i minskad brottslighet och...

  • Skrivet april 20, 2022
  • 0
 • Nya förslag till villkor vid idrottsevenemang

   Polisen gör justeringar i sin inriktning för villkorsgivning vid idrottsevenemang. Syftet är att förbättra säkerheten och öka tryggheten för publiken.  Polismyndigheten har tagit fram ett förslag till ny handbok som beskriver polisens rutiner för villkorsgivning vid idrottsarrangemang....

  • Skrivet mars 25, 2022
  • 0
 • Äldre kvinnor tryggast i kollektivtrafiken

  Sex av tio känner sig trygga med att resa i kollektivtrafiken. De som känner sig tryggast är äldre kvinnor och folk i mindre städer. De som känner sig otryggast är de som faktiskt inte reser med kollektivtrafik...

  • Skrivet mars 15, 2022
  • 0