Tryggheten och säkerheten på SiS särskilda ungdomshem ska ökas

By on 5 maj, 2024
Arkivbild

Regeringen har tagit emot en delredovisning om avskildhet, i anslutning till de placerades dygnsvila på Statens institutionsstyrelse (SiS) särskilda ungdomshem.

I utredarens betänkande lämnas bland annat förslag som innebär att SiS i vissa fall ska kunna besluta, om att låsa dörrarna nattetid för barn och unga som använder sig av hot och våld.

Under 2023 har flera allvarliga våldsincidenter inträffat på SiS särskilda ungdomshem. Regeringen har tidigare tillsatt en utredning då flera av de åtgärder som har vidtagits för att reducera riskerna för hot- och våldsincidenter inte varit tillräckliga för att säkra tryggheten för placerade barn och unga samt den personal som arbetar på SiS.  

– Regeringen har kontinuerligt jobbat med att öka tryggheten och säkerheten för barn och unga samt personal på SiS. För att kunna säkerställa att hot och våld inte förekommer är möjligheten att kunna besluta om att låsa dörrarna nattetid en helt nödvändig åtgärd, socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Utredningen bedömer att vid beslut om avskildhet i dygnsvilan ska alltid proportionalitetsprincipen beaktas så att myndigheten inte använder mer ingripande åtgärder än vad som är befogat. Utredningen föreslår även att detta endast ska användas om det inte finns en påtaglig risk för att barnets eller den unges hälsa tar skada av avskildheten.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Socialdepartementet

You must be logged in to post a comment Login