All posts tagged "SIS"

 • Missförhållanden på SiS särskilda ungdomshem

  Allvarliga missförhållanden på SiS särskilda ungdomshem för flickor. IVO har på regeringens uppdrag genomfört en förstärkt tillsyn av Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem, med ett särskilt fokus på verksamheter där flickor vårdas. Vid 19 av 21 tillsynade ungdomshem...

  • Posted januari 11, 2023
  • 0
 • SiS inför HR-kompetens

  SiS inför HR-kompetens på alla ungdomshem och LVM-hem, Statens institutionsstyrelse (SiS) har beslutat att det ska finnas minst en HR-generalist på myndighetens samtliga ungdomshem och LVM-hem. Kravprofilen och uppdraget för HR-generalisterna blir gemensamma för hela SiS. – Medarbetarna...

  • Posted januari 8, 2023
  • 0
 • Brinner det? Ta hissen!

  Hissen har aldrig haft en viktig roll i fastigheters utrymningsstrategi. Tvärtom stängs den ofta av i händelse av brand. Allt detta förändras med en ny standard från SIS. Rekommendationen att hissen inte ska användas vid brand ingick...

  • Posted april 13, 2022
  • 0