All posts tagged "Säkerhet"

 • Fler poliser i yttre tjänst viktigaste åtgärden för höjd säkerhet

  Åtta av tio poliser anser att det sällan eller aldrig finns tillräckligt många poliser i yttre tjänst, för att på bästa sätt hantera potentiellt eller faktiskt våld mot poliskollegor. Fler poliser är den viktigaste åtgärden för höjd...

  • Posted februari 16, 2024
  • 0
 • Punktliga och säkra tåg viktigast för resenärerna

  Resandet med tåg är nu tillbaka på liknande nivåer som innan pandemin, men andelen som reser regelbundet med tåg är klart lägre än tidigare. – Vi ser att människors resmönster förändrats i spåren av pandemin och den...

  • Posted december 23, 2023
  • 0
 • Punktliga och säkra tåg viktigast för resenärerna

  Resandet med tåg är nu tillbaka på liknande nivåer som innan pandemin, men andelen som reser regelbundet med tåg är klart lägre än tidigare. – Vi ser att människors resmönster förändrats i spåren av pandemin och den...

  • Posted december 20, 2023
  • 0
 • Tips för en säkrare färd i jultrafiken

  Åtta av tio bländas av mötande fordon, tips för en säkrare färd i jultrafiken. Enligt Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilister, upplever åtta av tio att de bländas av mötande trafik. Dessutom visar statistik från Bilprovningen att var...

  • Posted december 16, 2023
  • 0
 • Polisen och Örebro kommun lägger fokus på unga

  Polisen och Örebro kommun tecknar samverkansöverenskommelse, med fokus på unga. Idag tecknade polisen och kommunen en samverkansöverenskommelse, för att Örebro ska vara en trygg och säker kommun. Stort fokus är på riktat arbetet mot narkotika och förebyggande arbete,...

  • Posted december 11, 2023
  • 0
 • Säkra däck minskar olycksrisken

  På vintern kan förhållandena vara krävande, och de största riskerna är ofta en för hög hastighet och förarens körsätt. Dessutom ökar olycksrisken om däcken är slitna. Bromssträckan blir längre och greppet sämre, speciellt på hala vägar. Många...

  • Posted december 8, 2023
  • 0
 • Nya regler för att öka säkerheten i bygg- och anläggningsprojekt

  För att öka säkerheten och förebygga arbetsmiljörisker i bygg- och anläggningsprojekt, träder nya regler i kraft den 1 januari 2025. De nya reglerna tydliggör roller, ansvar och uppgifter för byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare och tillverkare av monteringsfärdiga byggnader...

  • Posted november 13, 2023
  • 0
 • Sveriges arbetsplatser under luppen

  Arbetslivet har en djupgående påverkan på människors hälsa och välbefinnande. I en nyligen publicerad undersökning från Arbetsmiljöverket avslöjas det att var fjärde yrkesverksam i Sverige upplever hälsoproblem som är direkt kopplade till arbetsrelaterade faktorer. Samtidigt visar EcoOnlines...

  • Posted oktober 30, 2023
  • 0
 • Förbättrade möjligheter att skydda Sveriges säkerhet

  Regeringen har gett en utredare i uppdrag att se över hur kontrollen av skyddsvärd verksamhet kan stärkas. Syftet med utredningen är att öka förmågan att möta förändrade förhållanden, som innebär ett hot mot Sveriges säkerhet. – Det...

  • Posted oktober 28, 2023
  • 0
 • Fortsatt hög säkerhet på järnvägen

  Under 2022 minskade antalet omkomna på svensk järnväg, det trots att trafikmängden ökade mellan 2021 och 2022: ”Vi ser att det under de senaste 20 år har skett en långsam men kontinuerlig förbättring av säkerheten för de...

  • Posted oktober 3, 2023
  • 0