Bristande infrastruktur hindrar grön nystart

By on 17 november, 2021
Mälartåg.
Foto: Niklas Björling, Mälardalstrafik.

Den bristande infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen hindrar regionernas gröna nystart efter pandemin. Tillsammans investeras över 16 miljarder kronor i tåg för den storregionala kollektivtrafiken, men utan fungerande spår kommer inte pendlarna välja tåget.

Nu måste staten vara tydlig och matcha klimatambitionen, skriver de sju regionerna i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete på Dagens samhälle Debatt.

– Våra regioner är eniga om att det behövs en övergripande satsning på spåren i Stockholm-Mälarregionen för att kunna upprätthålla regionaltågstrafiken och begränsa förseningar som snabbt sprids vidare i landet. 8 av 10 tågresor i Sverige startar eller slutar i Stockholm, säger Kristoffer Tamsons (M), ordförande Mälardalsrådet och trafikregionråd Region Stockholm.

– I Stockholm-Mälarregionen skapas hälften av Sveriges BNP. För att regionen ska klara kompetensförsörjning och matchning måste underhållet och infrastrukturen hålla samma takt som arbetsmarknadsutvecklingen. Idag slår trasiga spår och växlar direkt mot tågpendlarna. Med ständiga trafikstörningar fungerar inte tågpendlingen och vardagspendlarnas livspussel försvåras, Monica Johansson (S), vice ordförande Mälardalsrådet och regionstyrelsens ordförande Region Sörmland.

Stora klimatnyttor när pendlarna väljer tåget

Under de kommande månaderna avgörs framtidens infrastruktur. Mycket står på spel för pendlarna, företagen och inte minst klimatet. Transporterna inom landet utgör en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Om fler väljer att parkera bilen och i stället reser med kollektivtrafiken skapas stora klimatnyttor. Men då måste pendlarna kunna lita på att tåget går som tåget, skriver regionerna.

Samarbete i Mälardalsrådet för hållbara och effektiva transporter

De sju regionerna Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland samarbetar i Mälardalsrådet för hållbara och effektiva transporter och prioriterar gemensamt för att regeringen och Trafikverket ska vara säkra på vilka infrastruktursatsningar som leder till störst nytta. Tillsammans investerar regionerna över 16 miljarder kronor i nya tåg för den storregionala kollektivtrafiken, bland annat genom det gemensamma tågbolaget Mälardalstrafik, som gör det enklare och smidigare att resa till studier och jobb över länsgränserna.

I artikeln framhålls tre insatser inför Trafikverkets förslag till nationell transportplan:

  • Prioritera pendlarna. När både långväga trafik och pendlarnas regionaltåg trängs på spåren måste vardagspendlarna prioriteras. Idag har långväga tåg företräde när Trafikverket planerar tågtrafiken.
    .
  • Förbättra underhållet. Förändra underhållskontrakten så att entreprenadföretagen satsar på förebyggande underhåll, i stället för att rycka ut vid akuta fel.
    .
  • Trimma järnvägsnätet. Små insatser på spåren i Stockholm-Mälarregionen förbättrar tågresandet i hela landet. Det handlar exempelvis om att öka spårkapaciteten i Örebro, åtgärda signalsystemet vid Ransta, byta de slitna växlarna på Nyköpingsbanan eller förlänga en kontaktledning på Uppsala central.

Sverige
Örebronyheter

Källa Mälardalsrådet

You must be logged in to post a comment Login