All posts tagged "Infrastruktur"

 • Investeringar i infrastrukturen runt vatten kan ta 200 år

  En ny undersökning från Svenskt Vatten visar att majoriteten av landets kommuner i framtiden, kan få stora problem med dricksvattenförsörjningen. Under nuvarande förutsättningar kan renoveringar, och uppgraderingar nationellt ta upp till 200 år. Det kan ta Sveriges...

  • Posted november 28, 2023
  • 0
 • Satsning på vägunderhåll i hela landet

  Satsning på vägunderhåll för att bidra till en väl fungerande infrastruktur i hela landet, för att hela Sverige ska ges goda förutsättningar att växa, leva och utvecklas behövs en väl fungerande infrastruktur med ett tillförlitligt transportsystem. För...

  • Posted september 16, 2023
  • 0
 • Sju regioner redo för ny transportplan

  Regeringen har inlett arbetet med att uppdatera framtidens infrastruktur. I ett första steg har regeringen gett Trafikverket i uppdrag att ta fram ett så kallat inriktningsunderlag för planeringen av transportinfrastrukturen fram till 2037. De sju regionerna i...

  • Posted juni 17, 2023
  • 0
 • Plan för förbättring av infrastruktur nationellt

  Regeringen drar i gång arbetet med den nationella planen för transportinfrastruktur, nu påbörjar regeringen arbetet med att ta fram en ny plan för Sveriges transportinfrastruktur. Första steget är att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att ta fram...

  • Posted juni 17, 2023
  • 0
 • Ladda bilen hos IKEA i Örebro

  IKEA fortsätter bygga 700 laddpunkter för elbilar i hela Sverige, Göteborg igång och snart är Kalmar och Örebro färdiga. IKEA satsar stort på att förbättra infrastrukturen för laddning av elfordon i hela landet. I dagarna invigdes de...

  • Posted juni 1, 2023
  • 0
 • Infrastruktur i molnet allt oftare utsatt för cyberattacker

  I takt med att allt fler företag använder molnet för sin IT-infrastruktur ökar också cyberangreppen i den miljön. En ny global studie visar att användarna av infrastruktur som tjänst (Infrastructure-as-a-Service eller IaaS) under det senaste året sett...

  • Posted december 25, 2022
  • 0
 • Ökad oro för IT-attacker

  Ökad oro för att IT-attacker ska lamslå kritisk infrastruktur och skada människor. Antalet IT-attacker ökar exponentiellt år för år, med allt allvarligare konsekvenser. Detta har i sin tur lett till en ökad oro för att attackerna snart kan...

  • Posted november 21, 2022
  • 0
 • Ukraina: Skadad infrastruktur orsakar lidande

  De återkommande attackerna mot viktig civil infrastruktur i samband med den internationella väpnade konflikten mellan Ryssland och Ukraina stör tillgången till viktiga samhällsfunktioner och orsakar stort lidande för civilbefolkningen, särskilt när temperaturen har börjat sjunka kraftigt. Striderna...

  • Posted november 7, 2022
  • 0
 • Skadad infrastruktur orsakar lidande när vintern närmar sig

  De återkommande attackerna mot viktig civil infrastruktur i samband med den internationella väpnade konflikten mellan Ryssland och Ukraina stör tillgången till viktiga samhällsfunktioner och orsakar stort lidande för civilbefolkningen, särskilt när temperaturen har börjat sjunka kraftigt. Striderna...

  • Posted november 5, 2022
  • 0
 • Viktiga satsningar i länet

  Viktiga satsningar på länets infrastruktur ligger fast, igår offentliggjorde infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) den nationella transportinfrastrukturplanen för perioden 2022–2033. För Region Örebro län innebär regeringens beslut om den nationella planen för transportinfrastruktur inga betydande skillnader jämfört med...

  • Posted juni 14, 2022
  • 0