Infrastruktur och jordbruk värst drabbat av sommarens oväder

By on 20 april, 2024
Översvämmat område vid Ervalla, Örebro kommun.
Foto Länsstyrelsen.

Ovädret Hans drog in över Örebro län sensommaren 2023, vilket fick konsekvenser framför allt för infrastruktur och jordbrukssektorn men också privatpersoner.

Det står klart när Länsstyrelsen lämnar över sin utredning till Myndighetens för samhällsskydd och beredskap.

Delar av E18 och E20 stängdes av, och att järnvägssträckan förbi Ervalla översvämmades. En skola i Hallsberg, och en vårdcentral i Askersund drabbades av översvämningar.

Stora arealer jordbruksmark blev under vatten, vilket ledde till inställda skördar och ekonomiska förluster för lantbrukare. Totalt blev 300 privata bostäder i länet påverkade av ovädret.

– Ovädret Hans drabbade länets samtliga kommuner i olika grad, med skyfall och höga vattenflöden. Den här typen av oväder kommer sannolikt att bli allt vanligare i takt med klimatförändringarna. Det är därför viktigt, att i den mån det går, ha beredskap för och se över sitt skydd mot översvämningar, säger Christian Tunelind, vattenvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Örebro län.

I samband med ovädret Hans, anordnade Länsstyrelsen samverkansmöten med räddningstjänst och berörda kommuner och gjorde platsbesök på översvämmande områden.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), har gett Länsstyrelsen i Örebro i uppdrag att utreda de översvämningar som inträffade i samband med ovädret Hans. Även länsstyrelserna i Dalarna, Halland, Jämtland och Västmanland har fått liknande uppdrag Länsstyrelsen i Örebro län gjorde en motsvarande utredning efter översvämningarna i Hallsberg 2015. Utredningarna genomförs i enlighet med EU:s översvämningsdirektiv.

Länsstyrelsen i Örebro län har nu lämnat in sin utredning till MSB. Att undersöka och utreda olyckor skapar förutsättningar för samhället att minska riskerna för liknande händelser i framtiden.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Länsstyrelsen Örebro län

You must be logged in to post a comment Login