Plan för förbättring av infrastruktur nationellt

By on 17 juni, 2023
Arkivbild

Regeringen drar i gång arbetet med den nationella planen för transportinfrastruktur, nu påbörjar regeringen arbetet med att ta fram en ny plan för Sveriges transportinfrastruktur.

Första steget är att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag inför den kommande planperioden 2026–2037.

– Nu lägger vi grunden för den kommande långsiktiga planen för landets transportinfrastruktur. Regeringen prioriterar att fortsätta förbättra den infrastruktur vi har, reparera där det behövs och förvalta våra gemensamma resurser på bästa sätt, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Regeringens prioritering är att underlätta för arbetspendling och godstrafik för att stärka jobb och tillväxt i hela landet. Regeringen betonar också vikten av underhåll av vägar och järnvägar samt kostnadseffektiva åtgärder för att optimera transportinfrastrukturen och öka transporteffektiviteten.

Trafikverket ansvarar för att genomföra den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I det arbetet är det viktigt med ett trafikslagsövergripande perspektiv, för en mer utvecklad och samordnad långsiktig infrastrukturplanering. Trafikverket ska därför genomföra en inledande trafikslagsövergripande analys som grund för sitt förslag till inriktning för en ny nationell plan för transportinfrastrukturen.

Arbetet med kostnadskontroll ska stärkas. Trafikverket ska vidare bedöma tillkommande finansiering utöver den ekonomiska planeringsramen såsom intäkter från banavgifter, trängselskatt och infrastrukturavgifter samt medfinansiering.

Trafikverkets ska även beakta regeringens prioritering att inte fullfölja utbyggnaden av ett system för nya höghastighetsstambanor.

Syftet med uppdraget till Trafikverket är att ge regeringen ett underlag för bedömning av ekonomiska ramar och inriktning för åtgärder i transportinfrastrukturen för perioden 2026–2037. 

Regeringen avser sedan att i en proposition till riksdagen lämna förslag till ekonomiska ramar för åtgärder i transportinfrastrukturen för den nya planperioden.

När riksdagen har fattat beslut om ekonomiska ramar följer en åtgärdsplanering i syfte att ta fram en ny trafikslagsövergripande nationell plan för transportinfrastrukturen och länsplaner för regional transportinfrastruktur.

Trafikverkets inriktningsunderlag ska redovisas till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet senast den 15 januari 2024.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

You must be logged in to post a comment Login