Alla inlägg taggade "Nationellt"

 • Ny nationell upphandlingstjänst för minskad klimatpåverkan ska testas i Örebro kommun

  Kvarteret Klimatspararna är ett statligt finansierat utvecklingsprojekt har som mål att från och med 2022 erbjuda en landsomfattande tjänst för gemensamma upphandlingar av klimatsmarta åtgärder. Genom tjänsten ska bostadsrättsföreningar och privata fastighetsbolag få möjligheten att dra nytta...

  • Skrivet december 30, 2020
  • 0
 • Bra med nationell styrning och ökad medicinsk kompetens i äldreomsorgen

  Regeringen går vidare med planerna på en särskild äldreomsorgslag. Tisdag 22 December 2020 gavs direktiv till utredaren, som ska ge förslag på en helt ny äldreomsorgslagstiftning. Detta går helt i linje med vad Pensionärernas Riksorganisation, PRO, länge...

  • Skrivet december 29, 2020
  • 0
 • ​Nationell handlingsplan ska stärka antikorruptionsarbetet

  För ett år sedan inledde regeringen arbetet med att ta fram Sveriges första nationella handlingsplan mot korruption, ett arbete som nu börjar nå sitt slutskede. Med handlingsplanen som grund vill regeringen främja ett mer samordnat och strukturerat...

  • Skrivet december 13, 2020
  • 0
 • Nödvändiga satsningar på bredband välkomnas

  Regeringen vill skjuta till 1,4 miljarder kronor under 2021 till utbyggnaden av bredband i hela landet. En satsning som IT&Telekomföretagen jobbat länge för och som välkomnas. – Det här är mycket glädjande nyheter! Bredbandsinfrastrukturen är helt avgörande...

  • Skrivet september 20, 2020
  • 0
 • Läkarkåren går samman och lanserar nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid-19

  Svenska Infektionsläkarföreningen, Svenska Hygienläkarföreningen och Föreningen för Klinisk Mikrobiologi har gemensamt tagit fram ett vårdprogram för att skapa en bas för utredning, handläggning och behandling av patienter med misstänkt och bekräftad covid-19 i Sverige. – Covid-19 pandemin...

  • Skrivet juli 5, 2020
  • 0
 • Nationell skräpmätning i veckan – de här kommunerna deltar

  Naturvårdsverket har gett Håll Sverige Rent uppdraget att genomföra en nationell skräpmätning som ska ge en bild av hur nedskräpningssituationen ser ut i Sverige. I veckan genomförs mätningen i 75 svenska kommuner. Här är de kommuner som...

  • Skrivet juni 15, 2020
  • 0
 • Stora nationella skillnader i vården för överviktiga

  Vården för överviktiga är ojämlik och orättvist fördelad över landet, det framkommer av det nationella kvalitetsregistret för överviktskirurgi som kommer med första delen av sin årsrapport i dag. ”Det är oacceptabelt att det är en sådan stor...

  • Skrivet maj 20, 2019
  • 0
 • Nationell godsstrategi med viktiga förslag för Örebro län

  Regeringen presenterade igår en nationell godsstrategi. Strategin ger en bra bild av dagens godstransporter i landet. Bland annat så lyfts de stora transportstråken på väg och järnväg som i många fall finns i vårt län. Strategin innehåller...

  • Skrivet juni 29, 2018
  • 0
 • Fortsatta insatser för att minska beroendet av inhyrd personal

  Arbetet med att minska beroendet av inhyrd personal i vården fortsätter såväl nationellt som regionalt. Målet är att samtliga regioner och landsting senast den 1 januari 2019 ska bli oberoende av inhyrd personal. Under första kvartalet i...

  • Skrivet maj 8, 2017
  • 0
 • Lokalt – Rudbecksgymnasiet startar nationell spetsutbildning

  Rudbecksgymnasiet i Örebro har nu blivit godkänd att starta nationell spetsutbildning inom naturvetenskap med riksintag. LifeScience heter utbildningen som startar höstterminen 2017 och riktar sig till ungdomar med ett särskilt intresse för modern biologi och medicin. Utbildningen...

  • Skrivet oktober 27, 2016
  • 0