All posts tagged "Nationellt"

 • Minskningen av bekräftade covid-19-fall har saktat ner nationellt

  Antalet fall av covid-19 fortsatte att minska på nationell nivå under vecka 17. Men takten på minskningen är lägre än föregående veckor, och har stannat av helt i flera regioner. Den uppdaterade statistiken från Folkhälsomyndigheten visar att...

  • Posted maj 6, 2022
  • 0
 • Örebroare startar nationellt evenemangsbolag – lovordas redan av branschens jättar

  Laweka Event heter det nya nationella evenemangsbolaget, startat av Kimmo Kirvesmäki och Laweka-gruppen, som kommer arrangera bland annat konserter och musikupplevelser inte bara i Örebro utan över hela landet. – Oerhört spännande att starta upp ett renodlat...

  • Posted mars 23, 2022
  • 0
 • Hammars Bryggeri listas nationellt av Coop

  Hantverksbryggeriet Hammars Bryggeri har i dagarna undertecknat ett större avtal med Coop, när det tidigare lokala avtalet nu blir nationellt. Från och med april månad kommer delar av familjeföretagets traditionella läskedryckssortiment på PET-flaskor vara centralt listade hos...

  • Posted mars 23, 2022
  • 0
 • USÖ får tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom området peniscancer

  På Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) finns några av landets främsta specialister inom området peniscancer, fler än hälften av de cirka 250 svenskar som insjuknar i peniscancer varje år får sin behandling här. Verksamheten har nu fått tillstånd av...

  • Posted mars 6, 2022
  • 0
 • Örebro universitet del av nationell mångmiljonsatsning på AI-utbildning

  I januari gick startskottet för WASP-ED, ett nytt nationellt utvecklingsprogram för utbildning inom artificiell intelligens (AI). Programmet har fått ett anslag på 18,6 miljoner kronor från Marcus och Marianne Wallenbergs stiftelse och Örebro universitet är ett av...

  • Posted februari 2, 2022
  • 0
 • Sjunde nationella undersökningen för att mäta förekomst av covid-19

  Folkhälsomyndigheten genomför nu en sjunde nationell undersökning för att mäta förekomsten av covid-19 i Sverige. Knappt 2 300 individer födda 2002–2020 har valts ut slumpvis. Erbjudandet om att delta skickas ut i dag. Syftet med undersökningen är...

  • Posted augusti 9, 2021
  • 0
 • Ny nationell upphandlingstjänst för minskad klimatpåverkan ska testas i Örebro kommun

  Kvarteret Klimatspararna är ett statligt finansierat utvecklingsprojekt har som mål att från och med 2022 erbjuda en landsomfattande tjänst för gemensamma upphandlingar av klimatsmarta åtgärder. Genom tjänsten ska bostadsrättsföreningar och privata fastighetsbolag få möjligheten att dra nytta...

  • Posted december 30, 2020
  • 0
 • Bra med nationell styrning och ökad medicinsk kompetens i äldreomsorgen

  Regeringen går vidare med planerna på en särskild äldreomsorgslag. Tisdag 22 December 2020 gavs direktiv till utredaren, som ska ge förslag på en helt ny äldreomsorgslagstiftning. Detta går helt i linje med vad Pensionärernas Riksorganisation, PRO, länge...

  • Posted december 29, 2020
  • 0
 • ​Nationell handlingsplan ska stärka antikorruptionsarbetet

  För ett år sedan inledde regeringen arbetet med att ta fram Sveriges första nationella handlingsplan mot korruption, ett arbete som nu börjar nå sitt slutskede. Med handlingsplanen som grund vill regeringen främja ett mer samordnat och strukturerat...

  • Posted december 13, 2020
  • 0
 • Nödvändiga satsningar på bredband välkomnas

  Regeringen vill skjuta till 1,4 miljarder kronor under 2021 till utbyggnaden av bredband i hela landet. En satsning som IT&Telekomföretagen jobbat länge för och som välkomnas. – Det här är mycket glädjande nyheter! Bredbandsinfrastrukturen är helt avgörande...

  • Posted september 20, 2020
  • 0