All posts tagged "Plan"

 • Tillväxtnämnden vill ha en långsiktig plan för Stripa gruvområde

  Tillväxtnämnden i Lindesbergs kommun som leds av SD, M och LPO, vill uppdra till Tillväxtförvaltningen att utreda förutsättningarna för en långsiktigt hållbar fortsatt aktivitet vid Stripa gruvområde i Guldsmedshyttan. ”Stripa gruvmiljö är en unik kulturmiljö i vår...

  • Posted februari 10, 2024
  • 0
 • En digital SIP ger stora vinster för vårdtagaren

  Nu kan privatpersoner läsa sin SIP – samordnad individuell plan – på 1177.se och behöver inte vänta på att få ett papper hemskickat. SIP är en plan som är till för personer som behöver stöd och hjälp från flera...

  • Posted november 20, 2023
  • 0
 • Sex av tio kommuner saknar plan för vattenförsörjning vid skyfall

  Den 1 januari 2024 ska samtliga kommuner i Sverige ha upprättat en vattentjänstplan för att säkra en långsiktig vattenförsörjning och stå bättre rustade vid skyfall. Med drygt två månader kvar kommer 59 procent av kommunerna stå utan...

  • Posted oktober 22, 2023
  • 0
 • Ännu ett svenskt plan från Israel har landat i Sverige

  Ett andra svensk-chartrat plan från Tel-Aviv i Israel har landat på Arlanda, det första planet landade igår vid midnatt. Med på planet igår kväll var framförallt svenskar med familjer samt andra nordiska medborgare. – Ännu en lyckad...

  • Posted oktober 14, 2023
  • 0
 • Svenskt plan från Israel har landat

  Det svenska flygplan som tidigare i kväll lyfte från Tel Aviv har nu landat på Arlanda. med på planet fanns 143 personer. De som reste var svenskar med familjer. – Jag är mycket glad att ett svensk-chartrat...

  • Posted oktober 13, 2023
  • 0
 • Plan för förbättring av infrastruktur nationellt

  Regeringen drar i gång arbetet med den nationella planen för transportinfrastruktur, nu påbörjar regeringen arbetet med att ta fram en ny plan för Sveriges transportinfrastruktur. Första steget är att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att ta fram...

  • Posted juni 17, 2023
  • 0
 • Förslag till nationell plan för hälso- och sjukvården

  Förslag till nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning ska tas fram, regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till en nationell plan för att förbättra hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning. Förslaget till plan ska utarbetas...

  • Posted januari 19, 2023
  • 0
 • Plan för nödvattenförsörjning antagen

  Att se till människors liv och hälsa och att samhället fungerar är viktigast i en dricksvattenkris. Det slog Kommunstyrelsen fast, när en övergripande plan för nödvattenförsörjning vid dricksvattenrelaterade samhällsstörningar antogs. Det förekommer situationer när det inte går...

  • Posted november 17, 2022
  • 0
 • Övergripande plan för nödvattenförsörjning

  Tekniska nämnden har behandlat och godkänt förslaget till en övergripande plan för nödvattenförsörjning vid dricksvattenrelaterade samhällsstörningar – där människors liv och hälsa är prioriterat vid en vattenbristsituation. Förslaget går vidare för beslut i kommunstyrelsen under hösten. Det...

  • Posted augusti 29, 2022
  • 0
 • Svenska cykelplaner måste bli mer konkreta

  EU-kommissionen har en ny tydlighet i cykelfrågorna. Om inte Sverige tar emot den utsträckta handen så halkar vi efter och kan dessutom missa viktig finansiering av vår gemensamma cykelinfrastruktur, säger Tony Grimaldi som talade vid inledningen av...

  • Posted juli 2, 2022
  • 0