All posts tagged "Plan"

 • Förslag till nationell plan för hälso- och sjukvården

  Förslag till nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning ska tas fram, regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till en nationell plan för att förbättra hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning. Förslaget till plan ska utarbetas...

  • Posted januari 19, 2023
  • 0
 • Plan för nödvattenförsörjning antagen

  Att se till människors liv och hälsa och att samhället fungerar är viktigast i en dricksvattenkris. Det slog Kommunstyrelsen fast, när en övergripande plan för nödvattenförsörjning vid dricksvattenrelaterade samhällsstörningar antogs. Det förekommer situationer när det inte går...

  • Posted november 17, 2022
  • 0
 • Övergripande plan för nödvattenförsörjning

  Tekniska nämnden har behandlat och godkänt förslaget till en övergripande plan för nödvattenförsörjning vid dricksvattenrelaterade samhällsstörningar – där människors liv och hälsa är prioriterat vid en vattenbristsituation. Förslaget går vidare för beslut i kommunstyrelsen under hösten. Det...

  • Posted augusti 29, 2022
  • 0
 • Svenska cykelplaner måste bli mer konkreta

  EU-kommissionen har en ny tydlighet i cykelfrågorna. Om inte Sverige tar emot den utsträckta handen så halkar vi efter och kan dessutom missa viktig finansiering av vår gemensamma cykelinfrastruktur, säger Tony Grimaldi som talade vid inledningen av...

  • Posted juli 2, 2022
  • 0
 • Mer än var tredje svensk planerar resa utomlands i sommar

  Resandet har tagit rejäl fart efter pandemin och på många flygplatser har köer och förseningar skapat problem. I sommar planerar nästan 40 procent av svenskarna att resa utomlands, enligt en undersökning som försäkringsbolaget If har gjort. Det...

  • Posted juni 28, 2022
  • 0
 • Ny utredning om hissäkerhet – nu krävs en plan

  Idag publicerades den utredning Boverket genomfört på uppdrag av Regeringen gällande åtgärder för säkerhetsrisker i äldre hissar. De senaste åren har flera barn skadats allvarligt i hissar, olyckor som hade kunnat undvikas med bättre säkerhet. Hissförbundet ser...

  • Posted februari 11, 2022
  • 0
 • Strategin för hur länet ska utvecklas har uppdaterats

  Örebroregionen ska vara en attraktiv och pulserande region för alla. Det är målsättningen i den regionala utvecklingsstrategi som regionstyrelsen reviderade vid dagens sammanträde. Lite kort kan den regionala utvecklingsstrategin beskrivas som en gemensam plattform för länets aktörer...

  • Posted februari 2, 2022
  • 0
 • Ny plan för riskhantering av översvämningar i Örebro tätort

  En omfattande översvämning i Örebro tätort skulle innebära en stor påfrestning för samhället, för att minska risker och konsekvenser vid en eventuell översvämning har Länsstyrelsen i Örebro län tagit fram en riskhanteringsplan. Örebro tätort är ett av...

  • Posted december 20, 2021
  • 0
 • Uppmärksammad plan har uppdaterats

  När Region Örebro läns handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi antogs år 2018 var det en av de första handlingsplanerna i sitt slag i Sverige, i dag beslutade regionstyrelsen om en uppdatering av den såväl nationellt som...

  • Posted november 23, 2021
  • 0
 • Knappt varannan småföretagare i Örebro län har en plan eller strategi för sitt hållbarhetsarbete

  Det visar en undersökning bland drygt 1 300 småföretag som Visma Spcs gjort, samtidigt tror över hälften av företagarna i länet att företag med en tydlig plan för ökad hållbarhet har en konkurrensfördel. – Småföretagen i Örebro...

  • Posted september 7, 2021
  • 0