Övergripande plan för nödvattenförsörjning

By on 29 augusti, 2022
Arkivbild

Tekniska nämnden har behandlat och godkänt förslaget till en övergripande plan för nödvattenförsörjning vid dricksvattenrelaterade samhällsstörningar – där människors liv och hälsa är prioriterat vid en vattenbristsituation. Förslaget går vidare för beslut i kommunstyrelsen under hösten.

Det förekommer situationer när det inte går att använda dricksvatten från det vanliga vattenledningsnätet, exempelvis vid en samhällsstörning. Då behöver vattnet distribueras till konsumenter på ett annat sätt genom tankar. Detta kallas för nödvatten.

– Nödvattenförsörjningen är en del av Örebro kommuns arbete med krisberedskap och civilt försvar. En viktig utgångspunkt är att se till att de sjuka och sårbara som inte själva kan hämta vatten, får det levererat. Det innebär att de allra flesta verksamheter, företag och privatpersoner behöver förbereda sig på att klara sig själva den första tiden vid en dricksvattenkris, säger Jenny Johrin, verksamhetschef Vatten och avlopp.

Baseras på tre scenarion

Planen för nödvattenförsörjning baseras på tre scenarion. Ett scenario där hela kommunen försörjs med nödvatten, ett annat scenario där delar av Örebro tätort försörjs med nödvatten och ett tredje scenario är där kokningsrekommendationer råder i hela kommunen.

Sedan tidigare finns beslut om tre prioriteringsgrupper, som handlar om vilka som behöver dricksvatten först och vilka som behöver klara sig själva en tid.

Människors liv och hälsa prioriterat

Människors liv och hälsa är prioriterat i första hand vid en större nödvattendistribution. Det innebär att verksamheter inom vård och omsorg prioriteras, liksom grundskolor och förskolor samt centralkök/tillagningskök/mottagningskök. Därefter prioriteras allmänhet och övriga verksamheter som exempelvis har djurbesättningar.

– För att hantera eventuella situationer med nödvattenförsörjning är planering och prioritering nödvändigt. Alla kommunens nämnder har varit involverade på något sätt i detta, säger Anders Olsson, ordförande i Tekniska nämnden.

Hur verksamheter och enskilda kan förbereda sig

Skulle det bli en långvarig allvarlig störning i vattenledningsnätet behöver verksamheter och hushåll själva ha en beredskap för minst en vecka för att kunna ordna med vatten. Läs mer på orebro.se/krisberedskap om hur du kan förbered dig.

Örebro
Örebronyheter

Källa Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login