Svenska cykelplaner måste bli mer konkreta

By on 2 juli, 2022
Arkivbild

EU-kommissionen har en ny tydlighet i cykelfrågorna. Om inte Sverige tar emot den utsträckta handen så halkar vi efter och kan dessutom missa viktig finansiering av vår gemensamma cykelinfrastruktur, säger Tony Grimaldi som talade vid inledningen av Tour de France i Köpenhamn i egenskap av ordförande för europeiska cykelindustrin, CIE samt VD för Cycleurope. 

När en av EU:s främsta ledare, Executive Vice President Frans Timmermans, talade vid cykeltoppmötet vid starten av Tour de France 2022 konstaterade han att europeiska städer aldrig kommer att nå sina klimatmål om de inte satsar på cykling. Därför ämnar han skapa en gräddfil för städer som prioriterar cykling i sina planer för fossilfria transporter. Dessa städer kommer att prioriteras i fördelning av EU-medel.

Timmermans förklarade också att han arbetar för att EU ska kräva att det även byggs cykelinfrastruktur i samband med att EU delfinansierar till exempel järnvägsprojekt. Ambitionen är att fördubbla cykelinfrastrukturen i Europa till år 2030.

Tony Grimaldi, som är VD för Cycleurope och ordförande för branschorganisationen Cycling Industries Europe, delade scen med Timmermans i Köpenhamn. Nu uppmanar han svenska städer och kommuner att kroka arm med EU.

– För Sverige betyder detta att om kommuner och nationella beslutsfattare väljer att agera och bli konkreta med vad man vill göra för ökad cykling så kan Sverige snabbt bli en nation som bygger samhällen för aktiv mobilitet med cyklisten i fokus, menar Tony Grimaldi.

Cycleurope lade nyligen fram en rapport – Så kan Sverige bli bästa landet för elcykling med sju förslag till svenska politiker.

– EU-kommissionen sträcker nu ut en hand, men kommer Sverige att ta emot den? Vi måste kunna kräva att svenska politiker blir mer konkreta med hur man ska ställa om för att ge cyklisten förutsättning för att cykla tryggt och säkert i våra städer och på landsbygden. Sedan 2017 har vi haft en cykelstrategi, vilket är bra men först nu har man satt mål och för att nå dem behövs nu en handlingsplan, uppmanar Tony Grimaldi.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Cycleurope Sverige

You must be logged in to post a comment Login