Alla inlägg taggade "EU-kommissionen"

 • EMA rekommenderar godkännande av covidvaccin mot omikron

  Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har beslutat att rekommendera EU-kommissionen att godkänna ytterligare ett covidvaccin mot omikron från Pfizer-Biontech. Vaccinet är specifikt mot virusvarianten omikrons undervarianter BA.4 och BA.5. Undervarianterna av omikron, BA.4 och BA.5, är de som...

  • Skrivet september 13, 2022
  • 0
 • Svenska cykelplaner måste bli mer konkreta

  EU-kommissionen har en ny tydlighet i cykelfrågorna. Om inte Sverige tar emot den utsträckta handen så halkar vi efter och kan dessutom missa viktig finansiering av vår gemensamma cykelinfrastruktur, säger Tony Grimaldi som talade vid inledningen av...

  • Skrivet juli 2, 2022
  • 0
 • Nya möjligheter med tioårig skattebefrielse på biodrivmedel

  Regeringen ansöker om fortsatt skattebefrielse i tio år hos EU-kommissionen för rena biodrivmedel. Om ansökan godkänns skapas nya möjligheter att långsiktigt investera i produktion av rena biodrivmedel i Sverige. Något som tidigare varit osäkert, då skatteundantaget förnyats...

  • Skrivet februari 18, 2022
  • 0
 • EU-kommissionen positiv till skattebefrielse på rena biodrivmedel

  Stora prishöjningar på klimatbra drivmedel kan väntas 2023 om EU inte låter rena biodrivmedel undantas från skattekrav. Nya statsstödsregler ändrar förutsättningarna. Därför är det av största vikt att regeringen nu ansöker om skattebefrielse hos EU senast 1...

  • Skrivet januari 21, 2022
  • 0
 • Polen: Parlamentet kräver att EU:s rättsordning upprätthålls

  Europaparlamentet kräver att EU-kommissionen omedelbart agerar för att försvara de polska medborgarnas rättigheter och EU:s rättsordning mot angrepp. I en livlig plenardebatt med Polens premiärminister Mateusz Morawiecki, kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Sloveniens utrikesminister Anže...

  • Skrivet oktober 20, 2021
  • 0
 • Facklig motvind på EU-nivå

  I en dom i EU-domstolen nyligen slogs fast att EU-kommissionen gjorde rätt som nekade statligt anställda samma rättigheter som privat anställda. Karin Brunzell, internationell sekreterare på Fackförbundet ST, berättar här om bakgrunden. Bättre villkor i EU är...

  • Skrivet september 27, 2021
  • 0
 • Regeringens politik missgynnar de bästa miljöbilarna

  De regler för miljöbilar som tillämpas av EU och Sverige är ovetenskapliga och diskriminerar bilar med höga klimatprestanda. Nu föreslår dessutom både EU-kommissionen och den svenska regeringen ändringar som innebär att styrmedlen blir ännu sämre och ännu...

  • Skrivet september 16, 2021
  • 0
 • Sverige som rättsstat får högt betyg av EU-kommissionen

  EU-kommissionen har publicerat sin andra rapport om läget för rättsstaten i EU:s medlemsländer. Många länder har tagit itu med problem som den första rapporten, publicerad i september 2020, lyfte fram. Men i vissa länder finns områden där...

  • Skrivet augusti 21, 2021
  • 0
 • EU:s klimatpaket skapar växande marknader för bioenergi

  Det är mycket positivt att EU-kommissionen fokuserar på prissättning av koldioxidutsläpp genom att skärpa utsläppsrättshandel och utvidga den till fler sektorer. Det kommer att ge stora reduktioner av utsläppen av koldioxid på ett kostnadseffektivt sätt och skapar...

  • Skrivet juli 17, 2021
  • 0
 • Tuffa krav i EU-kommissionens klimatplan

  Nu presenterade EU-kommissionen klimatplanen för hur länderna ska genomföra de beslutade utsläppsminskningarna. – Sverige har hög svansföring och höga ambitioner när det gäller klimatmålen. Nu krävs det rejäla åtgärder i omställningen med nödvändiga investeringar för framtiden. Sverige...

  • Skrivet juli 15, 2021
  • 0