All posts tagged "EU-kommissionen"

 • EU-kommissionens ordförande besökte skogsindustrin i Sverige

  Fredagens besök av Ursula von der Leyen i Sverige, var en välkommen och viktig möjlighet till dialog om skogsbaserad produktion. Skogsnäringen har en naturlig roll i utvecklingen av en europeisk cirkulär bioekonomi, och i stärkandet av EU:s...

  • Posted januari 21, 2024
  • 0
 • Sänk inte skyddet för vargen EU

  Igår föreslog EU-kommissionen att nedklassa vargens status, från ”strikt skyddad” till ”skyddad” i Bernkonventionen. Målet är att förenkla beslut om jakt, WWF är starkt kritisk till förslaget och uppmanar EU-länderna att säga nej. – Förslaget saknar tydlig...

  • Posted december 21, 2023
  • 0
 • EU-kommissionens förslag om djurtransporter lämnar mer att önska

  Under torsdagen den 7 november presenterade EU-kommissionen, förslag på lagstiftning om djurtransporter. Förslagen rör exempelvis begränsade transporttider, maxtemperaturer och digitala verktyg för spårning, och förutom några ljuspunkter talar det mesta för att reell förbättring för djuren kommer...

  • Posted december 9, 2023
  • 0
 • EU tar i med hårdhandskarna mot de långa betaltiderna

  I ett färskt lagförslag föreslår EU-kommissionen maximalt 30 dagars betaltid. De långa betaltiderna har en negativ inverkan på företagens likviditet, höjer transaktionskostnaderna och underminerar konkurrenskraften och motståndskraften i leveranskedjor. – Det är mycket uppmuntrande att se att...

  • Posted oktober 5, 2023
  • 0
 • EU kan bli en fristad för sexuella övergrepp

  EU kan bli en fristad för sexuella övergrepp mot barn. EU-kommissionen har lagt fram ett lagförslag för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn, vilket har utlöst en debatt i Sverige. Utan ny lagstiftning på plats senast augusti 2024...

  • Posted maj 21, 2023
  • 0
 • Kraven på EU-datalag för fordon ökar

  Kraven ökar på EU-kommissionen för en EU-datalag för fordon, kommer EU-kommissionen äntligen att lägga fram en viktig del av en marknadsmöjliggörande lagstiftning för att frigöra den fulla potentialen hos den fordonsgenererade datan i Europa? Den frågan ställer...

  • Posted april 2, 2023
  • 0
 • EMA rekommenderar godkännande av covidvaccin mot omikron

  Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har beslutat att rekommendera EU-kommissionen att godkänna ytterligare ett covidvaccin mot omikron från Pfizer-Biontech. Vaccinet är specifikt mot virusvarianten omikrons undervarianter BA.4 och BA.5. Undervarianterna av omikron, BA.4 och BA.5, är de som...

  • Posted september 13, 2022
  • 0
 • Svenska cykelplaner måste bli mer konkreta

  EU-kommissionen har en ny tydlighet i cykelfrågorna. Om inte Sverige tar emot den utsträckta handen så halkar vi efter och kan dessutom missa viktig finansiering av vår gemensamma cykelinfrastruktur, säger Tony Grimaldi som talade vid inledningen av...

  • Posted juli 2, 2022
  • 0
 • Nya möjligheter med tioårig skattebefrielse på biodrivmedel

  Regeringen ansöker om fortsatt skattebefrielse i tio år hos EU-kommissionen för rena biodrivmedel. Om ansökan godkänns skapas nya möjligheter att långsiktigt investera i produktion av rena biodrivmedel i Sverige. Något som tidigare varit osäkert, då skatteundantaget förnyats...

  • Posted februari 18, 2022
  • 0
 • EU-kommissionen positiv till skattebefrielse på rena biodrivmedel

  Stora prishöjningar på klimatbra drivmedel kan väntas 2023 om EU inte låter rena biodrivmedel undantas från skattekrav. Nya statsstödsregler ändrar förutsättningarna. Därför är det av största vikt att regeringen nu ansöker om skattebefrielse hos EU senast 1...

  • Posted januari 21, 2022
  • 0