EU-kommissionens förslag om djurtransporter lämnar mer att önska

By on 9 december, 2023
Beskedet från EU-kommissionen lämnar mer att önska.
Arkivbild

Under torsdagen den 7 november presenterade EU-kommissionen, förslag på lagstiftning om djurtransporter. Förslagen rör exempelvis begränsade transporttider, maxtemperaturer och digitala verktyg för spårning, och förutom några ljuspunkter talar det mesta för att reell förbättring för djuren kommer att utebli.

Lagstiftningsförslagen för djurtransporter representerar ett av fyra lagstiftningspaket som hade utlovats av EU-kommissionen under 2023. De har fortfarande inte angett någon tidslinje för de övriga tre – hållning av djur, slakt och djurskyddsmärkning. För att utkräva EU-kommissionen på ansvar har Djurens Rätt nyligen skickat in ett officiellt klagomål till den europeiska ombudsmannen.  

Eftersom förslagen för transport var det enda av dessa fyra paket att ta sig hela vägen, var förhoppningen att dessa förslag skulle ha vässats ytterligare sedan det utkast som läckte i våras. Så blev dock inte fallet. Det förslag som hade kunnat innebära enorma förbättringar – att förbjuda transport av levande djur utanför unionen – inkluderades inte. 

– Det är mycket olyckligt att EU-kommissionen slarvar bort den här möjligheten att åstadkomma stora förbättringar för djuren. Vi nås återkommande av skandaler om överhettade djur på Europas vägar och svältande djur på omkringdrivande fartyg – och detta engagerar EU-medborgare. Det är verkligen beklagligt att kommissionen inte tar större ansvar för detta lidande, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt. 

I övrigt rör det sig om en inkonsekvent anpassning till rekommendationerna i de senaste vetenskapliga yttrandena från EFSA, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. Dessutom har en del av kraven från ANIT, Europaparlamentets utskott för djurtransporter, förbisetts. 

Visserligen ser Djurens Rätt att det återfinns positiva inslag, bland annat kortare maximalt tillåtna restider för de flesta arter, uppdaterade regler för utrymme, obligatorisk spårbarhet i realtid för alla vägtransporter och en minimiålder på fem veckor för transport av icke avvanda kalvar. 

– Även om förslagen lämnar mer att önska gläds vi åt att detta inte sköts upp på samma sätt som övriga lagstiftningspaket. Nu fortsätter vårt arbete för att Europaparlamentet och Ministerrådet i den kommande lagstiftningsprocessen ska stärka dessa förslag ännu mer, avslutar Camilla Bergvall.

EU
Örebronyheter

Källa: Djurens Rätt

You must be logged in to post a comment Login