All posts tagged "Arbete"

 • Arbetet mot arbetslivskriminalitet stärks

  Arbetslivskriminalitet leder till allvarliga samhällsproblem, och i värsta fall utnyttjande av människor. Regeringen ökar därför anslaget till Arbetsmiljöverket med 30 miljoner kronor, för att stärka det myndighetsgemensamma arbetet mot arbetslivskriminalitet. Inklusive det arbete som utförs av regionkoordinatorer...

  • Posted april 16, 2024
  • 0
 • Arbetet mot mäns våld mot kvinnor stärks

  Den senaste tiden har media rapporterat om flera aktuella fall där män har anhållits misstänkta för mord på kvinnor de hade, eller har haft, en relation med. Förra veckan hade justitieminister Gunnar Strömmer, jämställdhetsminister Paulina Brandberg och...

  • Posted april 10, 2024
  • 0
 • Satsning på unga som varken arbetar eller studerar

  Regeringen och dess samarbetsparti föreslår i vårändringsbudgeten ,att ytterligare medel tillförs till arbetet med unga som varken arbetar eller studerar under 2024. Personer med psykisk ohälsa är ofta överrepresenterade inom gruppen, och de har ofta behov av...

  • Posted april 4, 2024
  • 0
 • Lovisa arbetar för att utrota livmoderhalscancer

  Varje år insjuknar cirka 500 kvinnor i livmoderhalscancer, av dessa är det 150 som inte överlever. – Det behöver inte vara så och genom att vaccinera en stor del av kvinnorna födda mellan åren 1994–1999 är det...

  • Posted april 3, 2024
  • 0
 • Arbetet med Bris nationella stödlinje förstärks

  Regeringen anser att arbetet med Bris nationella stödlinje behöver stärkas, och föreslår därför en tillfällig förstärkning av den långsiktiga finansieringen av Bris nationella stödlinje för barn med 4 miljoner kronor. Förslaget är en del av regeringens vårändringsbudget....

  • Posted april 3, 2024
  • 0
 • Bolagsverkets brottsförebyggande arbete ska stärkas

  Tydligare kontrollerande roll, ska stärka Bolagsverkets brottsförebyggande arbete. Bolagsverket får en tydligare roll när det gäller att kontrollera att uppgifterna i verkets register är korrekta, och motverka att felaktiga uppgifter registreras. Syftet är att minska risken för att...

  • Posted mars 29, 2024
  • 0
 • Ökat stöd till arbetet mot mäns våld mot kvinnor

  Regeringen ökar stödet till bland annat kommuner och regioner i arbetet mot mäns våld mot kvinnor, annat våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelserna ges ett tillskott med 18 miljoner kronor att fördela i utvecklingsmedel....

  • Posted mars 27, 2024
  • 0
 • Regeringen stärker arbetet mot rasism och hatbrott

  Regeringen har påbörjat arbetet med att ta fram en ny handlingsplan mot rasism och hatbrott. I budgetpropositionen för 2024 aviserade regeringen en förstärkning av arbetet mot rasism de kommande åren. Regeringen stärker nu arbetet mot rasism och...

  • Posted mars 26, 2024
  • 0
 • Det kostnadsreducerande arbetet går enligt plan

  Det kostnadsreducerande arbetet går enligt plan för regionala tillväxtnämnden, det ekonomiska läget för Sveriges regioner är väldigt tufft. Region Örebro län är inget undantag, och nu arbetar samtliga nämnder för att minska sina kostnader. För regionala tillväxtnämnden...

  • Posted mars 23, 2024
  • 0
 • Start av sandupptagning vecka 13 i Hallsbergs tätort

  Arbetet med sandupptagningen i Hallsbergs kommun startar vecka 13 2024, med genomfartsleder och gång- och cykelvägar i Hallsbergs tätort. Därefter fortsätter man i villaområden och lokalgator.   Ibland blir det förseningar i tidsplanen, till exempel om maskiner...

  • Posted mars 22, 2024
  • 0