All posts tagged "Arbete"

 • Karlskoga arbetar tillsammans för en fortsatt trygg stad

  Karlskogas många aktörer och verksamheter samarbetar proaktivt gällande trygghet i staden. Något som verkligen ger resultat och är en förutsättning för att Karlskoga ska fortsätta vara en trygg och bra stad för alla. Invånarnas åsikter om otrygghet...

  • Posted maj 27, 2023
  • 0
 • 31 personer i Örebro län har fått nya jobb utanför Samhall

  31 personer i Örebro län har fått nya jobb utanför Samhall, under 2022 lämnade 31 personer i Örebro län Samhall för nya jobb på den ordinarie arbetsmarknaden. I hela Sverige var det 1483 personer som lämnade Samhall...

  • Posted maj 12, 2023
  • 0
 • Deltidsarbete kan slå hårt mot pensionen

  Deltidsarbete kan slå hårt mot pensionen för kvinnor i Örebro län. Tre av tio svenskar, 29 procent, har gått ner i arbetstid under arbetslivet, trots att det kan slå hårt mot pensionen. Skillnaden mellan könen är dock stor;...

  • Posted maj 8, 2023
  • 0
 • Förebyggande arbete mot hot och våld ska granskas

  Skolans förebyggande arbete mot hot och våld ska granskas, många inrapporterade händelser från skolor de senaste åren handlar om hot och våldssituationer. I maj startar Arbetsmiljöverket en nationell inspektionsinsats för att granska skolans förebyggande arbete mot hot...

  • Posted maj 8, 2023
  • 0
 • Nytt stöd från Sverige till UNDP:s fredsbyggande arbete

  Nytt stöd från Sverige till UNDP:s fredsbyggande arbete i Irak, Sverige bidrar med ytterligare 20 miljoner kronor (1,9 miljoner US dollar) till UNDP:s Funding Facility for Stabilization (FFS) i Irak. Med det nya stödet kommer UNDP kunna fortsätta...

  • Posted maj 8, 2023
  • 0
 • Data ska strukturera arbetet mot korruption

  Ny handlingsplan för öppna data ska strukturera arbetet mot korruption, regeringen har antagit en ny treårig handlingsplan. Planen syftar bland annat till att öka transparens och strukturera det svenska arbetet mot korruption. Som ett led i arbetet...

  • Posted april 30, 2023
  • 0
 • Nationell handlingsplan ska stärka hälso- och sjukvården

  Nationell handlingsplan ska stärka hälso- och sjukvårdens arbete med organ- och vävnadsdonationer, aAntalet organdonationer har ökat över tid men tillgången till organ är trots det otillräcklig för att möta behovet hos de patienter som behöver en transplantation....

  • Posted april 23, 2023
  • 0
 • Arbetet av Svealandstrafikens bussdepå påbörjas

  Nu påbörjas arbetet med att elektrifiera Svealandstrafikens bussdepå i Örebro, under hösten 2023 levereras de första nya elbussarna till Svealandstrafiken i Örebro. Bussar som ska ta Länstrafikens resenärer fram på ett utsläppsfritt, tyst och bekvämt sätt. Arbetet...

  • Posted april 12, 2023
  • 0
 • Strategin för romsk inkludering behöver växlas upp

  Arbetet med strategin för romsk inkludering behöver växlas upp. Det har skett en positiv utveckling av arbetet kring romsk inkludering under 2022, både på myndighetsnivå och genom faktiska insatser runtom i landets kommuner. Men det räcker inte. Länsstyrelsen...

  • Posted april 10, 2023
  • 0
 • Behov av mer långsiktigt arbete

  Behov av mer långsiktigt arbete för att minoritetspolitiken ska få grundlig effekt, utvecklingen inom minoritetspolitikens delområden har inte gått framåt nämnvärt de senaste tre åren. Regeringens förstärkning av politiken för åren 2022–2024 förväntas bidra till att stärka...

  • Posted april 10, 2023
  • 0