Alla inlägg taggade "Arbete"

 • Viktigt att arbetet med att vaccinera mot covid-19 fortsätter i snabb takt

  Folkhälsomyndigheten har beslutat om rekommendationer för regionernas prioriteringar för vaccinationsarbetet framöver. Påfyllnadsdos rekommenderas till alla från 18 år, men i tur och ordning och först till dem som har störst behov av skydd mot sjukdom. Arbetet med...

  • Skrivet november 24, 2021
  • 0
 • Korruption en sårbarhet i arbetet mot organiserad brottslighet

  Angrepp på utbetalande system, narkotikabrottslighet och det grova våldet är de allvarligaste hoten för myndigheter kopplat till organiserad brottslighet. Men bristande kontroll och delat ansvar inom myndigheterna bidrar också till luckor som kriminella kan utnyttja. Det framgår...

  • Skrivet november 7, 2021
  • 0
 • Förstärkt arbete mot matchfixning

  Riksidrottsförbundet har tillsammans med sju specialidrottsförbund tagit fram anti-matchfixningsprogram. Programmen innebär tydlig struktur för förebyggande arbete, regelverk för utredande arbete och åtgärder såsom straff vid matchfixning och otillåten vadhållning. – Tack vare antimatchfixningsprogram blir förbunden bättre både...

  • Skrivet oktober 31, 2021
  • 0
 • Få undersöker riskerna med långvarigt stillasittande arbete

  I en EU-gemensam insats har Arbetsmiljöverket inspekterat nära 1400 arbetsställen med fokus på risker för långvarigt stillasittande. Inspektionsinsatsen har resulterat i drygt 600 meddelanden om krav på att åtgärda brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Vanliga problem var...

  • Skrivet oktober 31, 2021
  • 0
 • 95 byggarbetsplatser granskas i Örebro län

  Förra året tvingades över 110 byggnadsarbetare till sjukfrånvaro på grund av arbetsolyckor och -sjukdom i Örebro län, och nio av tio arbetare i länet upplever smärtor kopplade till sitt arbete. Den här veckan genomför Byggnads kontroller på...

  • Skrivet oktober 27, 2021
  • 0
 • Förebygg riskerna med långvarigt stillasittande arbete

  Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade besvär. Förutom belastningsbesvär kan långvarigt stillasittande på längre sikt leda till sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom eller diabetes typ 2. I en EU-gemensam insats granskar nu Arbetsmiljöverket...

  • Skrivet oktober 15, 2021
  • 0
 • Stärk arbetet med skolans demokratiska uppdrag

  Lärare gör ett bra jobb med skolans demokratiska uppdrag och undervisningen leder till engagerade elever. Men det brister både i likvärdighet och organiseringen ute på skolorna, det visar en ny undersökning av skolans demokratiska uppdrag från Lärarnas...

  • Skrivet september 23, 2021
  • 0
 • Var tredje tonåring värdesätter främst balansen mellan arbete och fritid hos framtida arbetsgivare

  Var tredje tonåring värdesätter främst balansen mellan arbete och fritid hos framtida arbetsgivare – arbetsgivarens rykte, företagskultur och samhällsansvar prioriteras inte av Gen Z. En ny nordisk undersökning, genomförd av sociala medieplattformen Yubo, visar att balansen mellan...

  • Skrivet september 19, 2021
  • 0
 • Äldre arbetstagare allt nöjdare med sina jobb med ökande ålder

  Arbetstagare i 60 årsåldern och uppåt blir allt nöjdare med sina jobb ju äldre de blir, visar två studier från Stockholms universitet.  Studierna har genomförts under ledning av Lawrence Sacco och Loretta Platts, forskare respektive docent vid Psykologiska...

  • Skrivet september 8, 2021
  • 0
 • Upprepat våld i förvar tvingar till Läkare Utan Gränser att pausa arbetet

  Läkare Utan Gränser pausar sitt arbete i två förvar för flyktingar och migranter i den libyska huvudstaden Tripoli. Beslutet fattades då människor i förvaren Mabani och Abu Aslim systematiskt utsätts för våld. Övergreppen har blivit värre under...

  • Skrivet juni 24, 2021
  • 0