All posts tagged "Arbete"

 • Ökat stöd till arbetet mot mäns våld mot kvinnor

  Regeringen ökar stödet till bland annat kommuner och regioner i arbetet mot mäns våld mot kvinnor, annat våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelserna ges ett tillskott med 18 miljoner kronor att fördela i utvecklingsmedel....

  • Posted mars 27, 2024
  • 0
 • Regeringen stärker arbetet mot rasism och hatbrott

  Regeringen har påbörjat arbetet med att ta fram en ny handlingsplan mot rasism och hatbrott. I budgetpropositionen för 2024 aviserade regeringen en förstärkning av arbetet mot rasism de kommande åren. Regeringen stärker nu arbetet mot rasism och...

  • Posted mars 26, 2024
  • 0
 • Det kostnadsreducerande arbetet går enligt plan

  Det kostnadsreducerande arbetet går enligt plan för regionala tillväxtnämnden, det ekonomiska läget för Sveriges regioner är väldigt tufft. Region Örebro län är inget undantag, och nu arbetar samtliga nämnder för att minska sina kostnader. För regionala tillväxtnämnden...

  • Posted mars 23, 2024
  • 0
 • Start av sandupptagning vecka 13 i Hallsbergs tätort

  Arbetet med sandupptagningen i Hallsbergs kommun startar vecka 13 2024, med genomfartsleder och gång- och cykelvägar i Hallsbergs tätort. Därefter fortsätter man i villaområden och lokalgator.   Ibland blir det förseningar i tidsplanen, till exempel om maskiner...

  • Posted mars 22, 2024
  • 0
 • Man fick föremål i huvudet i Pilängen Örebro

  En arbetsplatsolycka har inträffat i Pilängen Örebro, i samband med arbete har en anställd i 30-årsåldern fått ett större föremål i huvudet. Mannen avfördes med ambulans för vård och kontroll, han ska ha varit vaken och talbar.  Patrullen...

  • Posted mars 18, 2024
  • 0
 • 21 miljoner till arbetet för barns rättigheter

  Som en av över 60 ideella organisationer fick Plan International Sverige, dela på det årliga överskottet från Postkodlotteriet. Årets utdelning landade på 21 miljoner kronor som kommer att bidra till bland annat arbetet för barns rättigheter och...

  • Posted mars 17, 2024
  • 0
 • Nationell strategi ska stärka brottsförebyggande arbete

  För att motverka brottsligheten och öka tryggheten behöver satsningar på rättsväsendet, och straffrättsliga åtgärder kombineras med ett effektivt och proaktivt brottsförebyggande arbete. Regeringen har i nu därför presenterat en nationell strategi med fokus på sociala brottsförebyggande åtgärder....

  • Posted mars 15, 2024
  • 0
 • Olycksdrabbat arbete med truckar ska inspekteras

  Varje år anmäls över 1 000 skador som leder till sjukfrånvaro för truckförare, arbetsmiljöverket inleder nu en riksomfattande inspektionsinsats mot risker i arbetet med truckar. Totalt gör man 2 500 inspektioner varav hälften kommer att vara oanmälda....

  • Posted mars 13, 2024
  • 0
 • Vi kan inte fortsätta göra som vi alltid gjort

  Den svenska välfärden står inför stora förändringar, det gäller inte minst Sveriges kommuner och regioner. Den äldre befolkningen ökar i en högre takt än den arbetsföra. Under våren kommer man i Askerunds kommuns olika kanaler, att lyfta...

  • Posted mars 12, 2024
  • 0
 • Säkerhetspolisens arbete i Nato

  För Säkerhetspolisen innebär medlemskapet i Nato bland annat deltagande i alliansens arbete inom kontraterrorism och kontraspionage, samt ett fördjupat samarbete med internationella partners. I och med Sveriges medlemskap i Nato kommer Säkerhetspolisen delta i försvarsalliansens civila underrättelsekommitté,...

  • Posted mars 12, 2024
  • 0