All posts tagged "Arbete"

 • Örebro kommun arbetar för ett klimatneutralt Örebro

  Samverkan är nyckeln i klimatomställningen, och i projektet Klimatneutrala Örebro 2030 händer det grejer. Under 2023 har man bland annat haft fokusgruppsintervjuer, för att ta reda på örebroarnas inställning till att dela på resurser. Man har ökat...

  • Posted november 30, 2023
  • 0
 • Fler fick inkomst från arbete i Örebro

  Antalet personer med arbete som huvudsaklig inkomstkälla, har ökat med åtta procent i Örebro kommun sedan sommaren 2020. Ökningen är allra störst bland utrikesfödda. Det visar BAS, en ny produkt från SCB med detaljerad arbetsmarknadsstatistik på kommunnivå....

  • Posted november 27, 2023
  • 0
 • Sveriges åtgärder inte tillräckliga enligt Greco

  Arbetet för att åtgärda Grecos rekommendationer är delvist uppnådda, däremot kvarstår arbete på högsta verkställande politiska nivå. Detta framgår av Grecos andra rapport gällande huruvida, Sveriges femton rekommendationer är åtgärdade. – Det är dock tydligt att det...

  • Posted november 26, 2023
  • 0
 • Avstånd och social kontroll försvårar arbete

  Långa avstånd, bristande resurser och svårt med kompetensförsörjning. Så ser verkligheten ut i gles- och landsbygd för socialtjänst och polis som ska ingripa mot våld i nära relationer. – Den sociala kontrollen är också mer påtaglig på...

  • Posted november 23, 2023
  • 0
 • Var fjärde företag saknar rutiner mot risker

  Var fjärde företag saknar rutiner, mot risker med digitalt arbete. Arbetsmiljöverket har granskat nära 1 500 arbetsplatsers förebyggande arbetsmiljöarbete, mot risker med digitala arbetssätt. Av de granskade arbetsplatserna hade drygt 23 procent brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet, nu...

  • Posted november 5, 2023
  • 0
 • Fler i arbete och fler utan inkomst

  Fler i arbete och fler utan inkomst när bedömningen av sjukpenning skärps, Under perioder som bedömningen för att bli beviljad sjukpenning skärps, har fler personer sin huvudsakliga inkomst från arbete efter att ha haft sjukpenning. Samtidigt ökar andelen...

  • Posted november 5, 2023
  • 0
 • Underhsållarbetet på vägbro över E18/E20 trafikplats Hedgatan är försenat

  Just nu pågår underhåll av vägbro över E18/E20, trafikplats Hedgatan. Arbetet är försenat och beräknas nu bli klart i december 2023. Ett körfält i varje riktning hålls öppet under hela byggtiden.   På uppdrag av Örebro kommun...

  • Posted oktober 27, 2023
  • 0
 • Delar av Stadsparkens lekplats klar

  Lekplatsen i Stadsparken byggs om och det återstår fortfarande en del arbete, bland annat ska det bli gungställningar och en linbana. Men klätterställningen och halva Lilla Wadköping är klara så där går det att leka redan nu....

  • Posted oktober 25, 2023
  • 0
 • Mariebergsområdet utvecklas gör plats för fler verksamheter

  I början av november påbörjar Örebro kommun ett arbete för att utveckla Mariebergsområdet, och göra plats för fler verksamheter i den norra delen av området. Under våren 2024 inleder sedan Trafikverket ett arbete för att bygga en...

  • Posted oktober 23, 2023
  • 0
 • Det proaktiva arbetet i Örebro fortsätter

  Nytt stormöte med personer med koppling till Örebros kriminella kretsar. Det proaktiva arbetet fortsätter för att minska det grova och dödliga våldet i Örebro, samt försöka få personer inom kriminella kretsar in på en hederlig livsväg. Under tisdagen...

  • Posted oktober 22, 2023
  • 0