All posts tagged "Arbete"

 • Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck stärks

  Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relationer, könsrelaterat våld och prostitution och människohandel kommer att förstärkas genom en treårig satsning på 50 miljoner kronor per år under 2024–2026. Det föreslår regeringen i budgetpropositionen för...

  • Posted september 18, 2023
  • 0
 • Intensivt arbete för att möta den ekonomiska krisen

  Region Örebro län befinner sig i en ekonomisk utsatt situation, läget är svårare än på många årtionden med en hög inflation och därmed stora kostnadsökningar. Nu vidtar Region Örebro län nödvändiga åtgärder för att möta den ekonomiska...

  • Posted september 14, 2023
  • 0
 • Satsning på kommunernas arbete mot gängkriminalitet

  Ny riktad satsning på kommunernas arbete mot gängkriminalitet, förebyggande åtgärder är en viktig del i samhällets samlade insatser mot brottslighet och otrygghet. Här spelar kommunerna en viktig roll, inte minst i arbetet med att förebygga och förhindra...

  • Posted september 12, 2023
  • 0
 • Arbete med mottagande och integration väcker intresse

  Örebro kommuns goda arbete med mottagande och integration för skyddsbehövande, från Ukraina väcker intresse hos andra kommuner. När de ukrainska flyktingarna kom till Örebro under fjolåret med behov av mat, boende och utrustning, kraftsamlade lokala aktörer. Det...

  • Posted september 7, 2023
  • 0
 • Nya översvämningskartor påverkar färre platser i Örebro

  Som en del i arbetet med att förebygga framtida översvämningar har Örebro kommun, med hjälp av en konsult, under det senaste året arbetat med att ta fram nya översvämningskartor för Svartån och Lillån. De nya kartorna ligger...

  • Posted september 1, 2023
  • 0
 • Arbetet med återvändande och inre utlänningskontroller stärks

  Fler åtgärder ska stärka arbetet med återvändande och inre utlänningskontroller, regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt återvändandeverksamhet. Syftet är att förbättra förutsättningarna att bedriva ett effektivt återvändandearbete, och att stärka arbetet med inre utlänningskontroller....

  • Posted augusti 31, 2023
  • 0
 • Marias arbete bidrar till att rädda liv

  Maria Connedal servar medicinteknisk utrustning på Karlskoga lasarett, ett utmanande arbete där hon får vara både detektiv och problemlösare. Det är till Maria och hennes kollegor som vårdpersonal vänder sig med sina frågor, det är den medicintekniska...

  • Posted augusti 30, 2023
  • 0
 • Akademiker nöjda på arbetet men har för mycket att göra

  Närmare åtta av tio akademiker i Sverige är ganska eller mycket nöjda med sitt arbete. Samtidigt upplever hälften att de har för mycket att göra på jobbet, och tre av tio upplever stressymptom en gång i veckan...

  • Posted augusti 29, 2023
  • 0
 • Nedgrävda kablar ger starkare elnät

  Kommunägda Linde energi har precis dragit igång ett stort projekt på landsbygden strax utanför Närkes Kil, närmare bestämt mellan Norra och Södra Billinge. Totalt ska drygt 6,6 kilometer låg- och högspänningskabel grävas ner i backen. En insats...

  • Posted augusti 29, 2023
  • 0
 • Arbete med skyddade personuppgifter ska förbättras

  Över 26 000 personer i Sverige lever med så kallade skyddade personuppgifter. Att leva med skyddade personuppgifter försvårar hela livssituationen för den utsatta, och det finns ett stort behov av ökad kunskap och förbättrat stöd. Därför ger...

  • Posted augusti 28, 2023
  • 0