All posts tagged "Arbete"

 • Delar av Stadsparkens lekplats klar

  Lekplatsen i Stadsparken byggs om och det återstår fortfarande en del arbete, bland annat ska det bli gungställningar och en linbana. Men klätterställningen och halva Lilla Wadköping är klara så där går det att leka redan nu....

  • Posted oktober 25, 2023
  • 0
 • Mariebergsområdet utvecklas gör plats för fler verksamheter

  I början av november påbörjar Örebro kommun ett arbete för att utveckla Mariebergsområdet, och göra plats för fler verksamheter i den norra delen av området. Under våren 2024 inleder sedan Trafikverket ett arbete för att bygga en...

  • Posted oktober 23, 2023
  • 0
 • Det proaktiva arbetet i Örebro fortsätter

  Nytt stormöte med personer med koppling till Örebros kriminella kretsar. Det proaktiva arbetet fortsätter för att minska det grova och dödliga våldet i Örebro, samt försöka få personer inom kriminella kretsar in på en hederlig livsväg. Under tisdagen...

  • Posted oktober 22, 2023
  • 0
 • Bättre förutsättningar att arbeta tillsammans mot gängvåld i Örebro

  Amerikansk modell ger bättre förutsättningar att arbeta tillsammans mot gängvåld i Örebro. Att minska det grova och dödliga våldet av kriminella grupper, det är målet för GVI Örebro. Processutvärderingen, gjord av forskare i kriminologi vid Örebro universitet, visar...

  • Posted oktober 13, 2023
  • 0
 • Elektrifieringen försenas om inte fler väljer arbete

  Elektrifieringen försenas, om inte fler väljer arbete inom energibranschen. För att Sverige ska klara elektrifieringen krävs att en rad förutsättningar är på plats. En av de viktigaste är att fler väljer jobb inom energibranschen. Energimyndigheten har identifierat...

  • Posted oktober 11, 2023
  • 0
 • Arbetet mot illegala sprängningar intensifieras

  Regeringen har beslutat att ge myndigheterna som ingår i nationellt forum för sprängämnessäkerhet i uppdrag att driva på, intensifiera och utveckla arbetet med att förebygga och förhindra illegala sprängningar. Samordnande myndighet är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap...

  • Posted oktober 10, 2023
  • 0
 • Örebroaren Linn Skånberg prisas för sitt arbete

  Linn Skånberg tilldelas 2023 års stipendium till Olle Erikssons minne, på 10 000 kronor, för sina insatser för att lyfta och få genomslag i samhällsdebatten för röster från tjejer med erfarenhet av institutionsvård. Om Linn Skånberg: Linn...

  • Posted oktober 7, 2023
  • 0
 • Fler har psykiskt ansträngande arbete

  En majoritet av alla förvärvsarbetande i Sverige upplever arbetet som psykiskt ansträngande, visar ny statistik från SCB. Det är den största andelen som uppmätts sedan mätningarna startade för över 40 år sedan. I Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF)...

  • Posted oktober 7, 2023
  • 0
 • VA-sanering i Östansjö hösten och vintern 2023

  Ledningar byts ut i Östansjö, arbetet kommer pågå under hösten och vintern 2023 vilket gör att luft i ledningarna och brunt vatten kan förekomma.   Under hösten och vintern 2023. kommer cirka 220 meter ledningar för vatten,...

  • Posted september 25, 2023
  • 0
 • Läcka på vattenledning mellan Hallsberg och Östansjö

  Arbetet påbörjades kvällen den 18 september, under den 19 september kan vattnet var missfärgat. Spola då i kranen tills det är klart igen. Det har uppstått en läcka på vattenledningen mellan Hallsberg och Östansjö. Arbetet med att...

  • Posted september 19, 2023
  • 0