Underhsållarbetet på vägbro över E18/E20 trafikplats Hedgatan är försenat

By on 27 oktober, 2023
Vägbron över motorvägen, trafikplats Hedgatan.
Bild: Örebro kommun

Just nu pågår underhåll av vägbro över E18/E20, trafikplats Hedgatan. Arbetet är försenat och beräknas nu bli klart i december 2023.

Ett körfält i varje riktning hålls öppet under hela byggtiden.
 
På uppdrag av Örebro kommun pågår det sedan augusti underhållsarbeten på bron över motorvägen vid trafikplats Hedgatan. Underhållsarbetet är nödvändigt för att förlänga brons livslängd.

Arbetet försenat, beräknas klar till årsskiftet 2023/24

Under borttagning av brons mittrefug har entreprenören tyvärr tagit bort för mycket och skadat bron, vilket lett till stillestånd i arbetet i väntan på inspektion av skadorna och framtagande av åtgärdsförslag.

Nu är arbetet med att åtgärda skadorna igång, vilket innebär att entreprenören gjuter betong på nytt. Det medför väntetider då inget arbete kan utföras på platsen, därav kan det ibland upplevas som att arbetet står till.

Detta har lett till att arbetet är försenat, och nu förväntas bli klart i december 2023.

Vägbron över motorvägen, trafikplats Hedgatan.
Bild: Örebro kommun

Bron öppen för trafik under hela byggtiden

Minst ett körfält i varje riktning kommer att vara öppet för trafik under hela byggtiden. Det innebär att bilister kommer att kunna köra över bron, men att det kan ta längre tid än vanligt.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login