All posts tagged "Försening"

 • Marcus Wandts rymdfärd skjuts upp

  Space X går nu ut och säger att Marcus Wandts resa till rymden i dag, är uppskjuten till i morgon enligt Aftonbladet. Den planerade uppskjutningen var planerad till 23.11 under onsdagskvällen, men den skjuts nu upp till...

  • Posted januari 17, 2024
  • 0
 • Underhsållarbetet på vägbro över E18/E20 trafikplats Hedgatan är försenat

  Just nu pågår underhåll av vägbro över E18/E20, trafikplats Hedgatan. Arbetet är försenat och beräknas nu bli klart i december 2023. Ett körfält i varje riktning hålls öppet under hela byggtiden.   På uppdrag av Örebro kommun...

  • Posted oktober 27, 2023
  • 0
 • Förstudie om föreningarnas ”Mötesplats Lindbacka” försenad

  Förstudie om föreningarnas ”Mötesplats Lindbacka” i Lindesberg försenad. Igår tisdag (20 december) skulle förstudien om ”Mötesplats Lindbacka”, ett allaktivitetshus för föreningar efter skoltid i Lindbackaskolan ha presenterats för kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun. Men det blir bara en ”information...

  • Posted december 21, 2022
  • 0
 • Materialleveranser försenar arbetet med småbåtshamnen

  Den gamla småbåtshamnen håller just nu på att byggas om till en modern mötesplats med Karlskogas bästa läge. Arbetet förväntades vara klart under sommaren 2022, men på grund av försenade materialleveranser skjuts det planerade färdigställandet fram.  ...

  • Posted juli 23, 2022
  • 0
 • Dina rättigheter om flyget är försenat

  Dina rättigheter som passagerare om flyget är försenat, att råka ut för ett försenat flyg är alltid otroligt frustrerande. Men det blir mindre stressigt om du känner till dina rättigheter som passagerare och vad du ska göra...

  • Posted juli 1, 2022
  • 0
 • EU-dom försenar digitala nationella prov

  På grund av Schrems II-domen försenas införandet av digitala nationella prov, provplattformen uppfyller inte längre kraven på hantering av personuppgifter enligt det förtydligande av lagstiftningen som domen från i somras innebär. – Elevers och anställdas personuppgifter har...

  • Posted mars 6, 2021
  • 0
 • Svåra markförhållanden försenar ombyggnaden av Ekebykorset

  Ombyggnaden av korsningen Ekebykorset på E18 i Karlskoga beräknas bli försenad med cirka 1,5 år. Anledningen är att markförhållandena på platsen är mer komplicerade än vad de tidiga geotekniska undersökningarna visade. En kombination av berg, vatten och...

  • Posted februari 8, 2021
  • 0
 • Enklare att ansöka om ersättning vid försening

  En ny pendlartjänst ska göra det enklare för pendlarresenären att hålla koll på sina resor och att ansöka om ersättning vid försening. I ett första skede är det pendlarna på alla sträckor mellan Örebro och Stockholm, via Västerås...

  • Posted oktober 2, 2020
  • 0
 • Ny tidplan för ombyggnationen av Skebäcksbron

  På grund av oförutsedda komplikationer blir tidplanen för ombyggnationen av Skebäcksbron framflyttad. Båttrafiken öppnas som planerat vecka 16. – I arbeten med ombyggnationer, likt breddningen av Skebäcksbron, är det vanligt att det uppstår komplikationer som inte går...

  • Posted mars 27, 2019
  • 0