Förstudie om föreningarnas ”Mötesplats Lindbacka” försenad

By on 21 december, 2022
Bild: LindeKultur

Förstudie om föreningarnas ”Mötesplats Lindbacka” i Lindesberg försenad. Igår tisdag (20 december) skulle förstudien om ”Mötesplats Lindbacka”, ett allaktivitetshus för föreningar efter skoltid i Lindbackaskolan ha presenterats för kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun.

Men det blir bara en ”information om läget”, enligt Bengt Storbacka (S): ”Tjänstepersonerna har inte hunnit ta fram ett färdigt förslag ännu på grund av sjukdom – så det kan dröja ett litet tag till”.

Tillväxtförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen i Lindesbergs kommun har tillsammans fått i uppdrag att ta fram ett förslag för ”Mötesplats Lindbacka” med tillhörande förslag kring organisation och budget. Ett förslag på identifierade och prioriterade målgrupper, innehåll och organisation med tillhörande budget skulle presenteras för kommunstyrelsen i december 2022. Läs mer på lindekultur.se >>

– Höstens förstudie gällande ”Mötesplats Lindbacka” kommer att presenteras på beredande kommunstyrelsen i januari, förklarar Magnus Sjöberg – förvaltningschef på Tillväxtförvaltningen.

Samtidigt pågår arbetet med att hitta nya lokaler till föreningar som idag har lokaler i Sandströms i centrala Lindesberg.

– Gällande Sandströms så har tillväxtnämnden under året fått löpande information om arbetet med att försöka matcha föreningar till alternativa lokaler för att ha en uppdaterad nulägesbild. Kultur- och fritidsenheten jobbar med frågan, enligt Magnus Sjöberg.

Ny majoritet styr efter årsskiftet

När frågan om ”Mötesplats Lindesberg” kommer att tas upp i kommunstyrelsen efter årsskiftet har Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Landsbygdspartiet och Liberalerna majoritet.

När frågan senast behandlades i kommunstyrelsen fick Markus Lundin (KD) med följande tillägg: ”Att Lindesbergs kommun utreder möjligheten att utveckla mötesplatser på andra platser i kommunen” med följande motivering:

– Eftersom vi i kommunen även har många andra skolor och kommunala lokaler som står tomma större delen av dygnet så tycker jag att man ska se över möjligheten att nyttja även dessa. Det är ju en ekonomisk fördel för kommunen om man kan upplåta dessa lokaler till föreningar eller företag eller studiecirklar med mera när de står tomma, förklarar Markus Lundin.

Utökat ansvar för idrottsanläggningar

Idag har tillväxtförvaltningen genom kultur- och fritidsenheten i uppdrag att hyra ut kommunens idrottslokaler efter skoltid till föreningslivet – men förvaltningen har inte någon organisation eller personella resurser i form av vaktmästeri, administration m.m. som fysiskt kan finnas på plats under den tid som skolans lokaler är uthyrda och nyttjas. Dagens system bygger på att föreningarna själva tar ansvar för lokalerna under den tid som de är där och att de öppnar och låser dörrarna när de kommer och går. Några övriga vuxna personer finns inte på plats under kvällstid, helger och lov vid föreningsuthyrningarna.

Efter årsskiftet får tillväxtförvaltningen ansvar för drift och underhåll av kommunens idrottsanläggningar då Samhällsbyggnad Bergslagen upphör och ansvarsområden övergår till respektive kommun – däribland ansvaret för idrottsanläggningar. Budget för verksamheterna flyttas från Samhällsbyggnadsförbundet till respektive verksamhet – för Lindesbergs kommuns idrottsanläggningar handlar det om 12 miljoner kronor (budget 2022).

Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login