All posts tagged "Förstudie"

 • Förstudie om nollvision för våld i nära relationer

  Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att göra en förstudie om en nollvision för våld i nära relationer, bakgrunden är ett tillkännagivande från riksdagen tidigare i år. Studien ska analysera och bedöma lärdomar från arbetet med andra nollvisioner,...

  • Posted september 21, 2023
  • 0
 • Norconsult tar fram nya operationssalar i Örebro

  Norconsult tar fram förstudie och bygghandlingar för nya operationssalar på universitetssjukhuset i Örebro, Norconsult har sedan förra våren ett ramavtal inom vårdbyggnader för Region Örebro och påbörjade i april ett projekt gällande operationssalar på universitetssjukhuset i Örebro....

  • Posted juni 11, 2023
  • 0
 • Förstudie om Mötesplats Lindbacka

  På tisdag 28 februari kommer kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun att få förstudien om Mötesplats Lindbacka presenterad. Och det är en förstudie som väcker nya frågeställningar som behöver bevaras – bland annat: ”Vad innebär Mötesplats Lindbacka? Det krävs...

  • Posted februari 25, 2023
  • 0
 • Förstudie om föreningarnas ”Mötesplats Lindbacka” försenad

  Förstudie om föreningarnas ”Mötesplats Lindbacka” i Lindesberg försenad. Igår tisdag (20 december) skulle förstudien om ”Mötesplats Lindbacka”, ett allaktivitetshus för föreningar efter skoltid i Lindbackaskolan ha presenterats för kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun. Men det blir bara en ”information...

  • Posted december 21, 2022
  • 0
 • Förstudie om flytande solpaneler i Uganda

  Sweco har fått i uppdrag att göra en förstudie om flytande paneler för solkraft på kraftverksreservoarer i Uganda samt konstruktionshandlingar för en pilotanläggning. De flytande solkraftverken ska bidra till att diversifiera Ugandas energimix som idag till största...

  • Posted september 20, 2022
  • 0
 • Förstudie om domstolarna kan använda statliga servicekontor

  På flera platser i landet kan det komma att bli enklare för medborgare som ska delta i en förhandling vid en domstol. Domstolsverket har tillsammans med Statens servicecenter startat en förstudie med målet att utreda förutsättningarna för...

  • Posted juni 26, 2021
  • 0
 • Ny förstudie belyser elektrifieringens miljöeffekter

  För att klara målet om nettonollutsläpp av växthusgaser senast år 2045 krävs stora förändringar av det svenska energisystemet. Omställningen till en allt högre andel el från vind- och solkraft kräver både ett utvecklat elnät och teknik för...

  • Posted mars 14, 2021
  • 0
 • Avloppsrening på Svalbard tar bort 99 procent av mikroskräpet

  Norska ögruppen Svalbard saknar till stora delar helt avloppsrening. I en förstudie för norska Naturvårdsverket har IVL i samarbete med Norska Polarinstitutet och Århus universitet analyserat förekomsten av mikroskräp i omgivningarna runt Svalbard och i utloppet från...

  • Posted april 25, 2019
  • 0
 • Nationell läkemedelslista kan finnas på plats inom fem år

  Inom fem år skulle alla vård- och apoteksaktörer kunna ha tillgång till en nationell läkemedelslista. Det visar en förstudie som eHälsomyndigheten har gjort på uppdrag av regeringen. eHälsomyndigheten har genomfört en första förstudie inför införandet av en...

  • Posted juli 6, 2017
  • 0