Alla inlägg taggade "Förstudie"

 • Förstudie om domstolarna kan använda statliga servicekontor

  På flera platser i landet kan det komma att bli enklare för medborgare som ska delta i en förhandling vid en domstol. Domstolsverket har tillsammans med Statens servicecenter startat en förstudie med målet att utreda förutsättningarna för...

  • Skrivet juni 26, 2021
  • 0
 • Ny förstudie belyser elektrifieringens miljöeffekter

  För att klara målet om nettonollutsläpp av växthusgaser senast år 2045 krävs stora förändringar av det svenska energisystemet. Omställningen till en allt högre andel el från vind- och solkraft kräver både ett utvecklat elnät och teknik för...

  • Skrivet mars 14, 2021
  • 0
 • Avloppsrening på Svalbard tar bort 99 procent av mikroskräpet

  Norska ögruppen Svalbard saknar till stora delar helt avloppsrening. I en förstudie för norska Naturvårdsverket har IVL i samarbete med Norska Polarinstitutet och Århus universitet analyserat förekomsten av mikroskräp i omgivningarna runt Svalbard och i utloppet från...

  • Skrivet april 25, 2019
  • 0
 • Nationell läkemedelslista kan finnas på plats inom fem år

  Inom fem år skulle alla vård- och apoteksaktörer kunna ha tillgång till en nationell läkemedelslista. Det visar en förstudie som eHälsomyndigheten har gjort på uppdrag av regeringen. eHälsomyndigheten har genomfört en första förstudie inför införandet av en...

  • Skrivet juli 6, 2017
  • 0