Förstudie om Mötesplats Lindbacka

By on 25 februari, 2023
Arkivbild

På tisdag 28 februari kommer kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun att få förstudien om Mötesplats Lindbacka presenterad. Och det är en förstudie som väcker nya frågeställningar som behöver bevaras – bland annat: ”Vad innebär Mötesplats Lindbacka? Det krävs en intern klart uttalad samsyn över politikergränser och förvaltningar om innebörden av mötesplats och dess uppdrag.”

Tillväxtförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen i Lindesbergs kommun har tillsammans fått i uppdrag att ta fram ett förslag för Mötesplats Lindbacka med tillhörande förslag kring organisation och budget. Förstudien ska innehålla förslag på identifierade och prioriterade målgrupper, innehåll och organisation med tillhörande budget.

”Fakta som framkommit utifrån tidigare frågeställningar har bidragit till slutsatsen 1) att nya frågeställningar skapats som behöver besvaras; 2) att uppbyggnationen av mötesplats fordrar en långsiktig planering i flera etapper innan förslag på organisation för mötesplats kan identifieras”, heter det i förstudiens sammanfattning som vill ha följande frågeställningar besvarade:

A. Vad innebär Mötesplats Lindbacka? Det krävs en intern klart uttalad samsyn över politikergränser och förvaltningar om innebörden av mötesplats och dess uppdrag

B. Hur optimerar vi Mötesplats Lindbacka? Samordning krävs med andra organisationer, verksamheter och uppdrag som exempelvis de kommunala fritidsgårdarna. Verksamhetens innehåll ska ske i nära samverkan mellan kommunens samtliga förvaltningar samt lokala föreningar, studieförbund och frivilliga organisationer.

C. Vilka resurser finns att tillgå? Vilken budget finns för bland annat personal, eventuella ombyggnationer av Lindbackaskolan, skadegörelse och ökat slitage? För att lyckas krävs både vision och resurser.

D. Vilken målgrupp riktar sig Mötesplats Lindbacka till? Hur är den geografiska bodelningen på dem som är tilltänkta att använda Mötesplats Lindbacka? Begränsade kommunikationsmöjligheterna påverkar vem som kan nyttja Mötesplats Lindbacka, både som invånare och förening. Förutsätter Mötesplats Lindbacka föreningar och boende lokaliserade i centralorten? Hur inkluderas hela samhället? Hänsyn behöver tas till mångfald, dvs ålder, kön, etnicitet, funktionsnedsättning mm.

E. Vilka behov och vilken efterfrågan finns? Kartläggning av ungas, äldres, pensionärers och föreningars intresse och möjlighet att vara på Mötesplats Lindbacka behövs. Utredning om placering, utformning mm behöver ske i samverkan med dem som huset berör, dvs de som Mötesplats Lindbacka riktar sig till.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ under kommunfullmäktige. Den leder och samordnar arbetet inom kommunen och ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun har 15 ledamöter:

Majoriteten = 8 ledamöter

M: Tomas Klockars (ordförande) och Lillemor Bodman
SD: Tom Persson (vice ordförande), Jari Mehtäläinen och Tommy Lönnström
KD: Markus Lundin
LPO: Ander Persson
L: Nils Detlofsson

Opposition = 7 ledamöter

S: Bengt Storbacka, Kristina Andersson, Nafih Mawlod och Sofie Krantz
C: Magnus Storm och Jonas Kleber
V: Fredrik Sundén Vessling

Lindesberg
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login