Förstudie om nollvision för våld i nära relationer

By on 21 september, 2023
Arkivbild

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att göra en förstudie om en nollvision för våld i nära relationer, bakgrunden är ett tillkännagivande från riksdagen tidigare i år.

Studien ska analysera och bedöma lärdomar från arbetet med andra nollvisioner, till exempel erfarenheter av nollvisioner som styrmedel. Studien ska innehålla rekommendationer om hur åtgärder för en nollvision kan utformas.

– Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem som vi behöver komma tillrätta med. Det måste bekämpas med samhällets fulla kraft. Därför ger vi nu Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att genomföra en förstudie om en nollvision för våld i nära relationer, säger Paulina Brandberg.

Studien ska även beakta arbetet med så kallade skade- och dödsfallsutredningar. Uppdraget ska redovisas till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 15 februari 2024.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Arbetsmarknadsdepartementet

You must be logged in to post a comment Login