All posts tagged "Arbetsmarknadsdepartementet"

 • Ny arbetsmiljöstrategi för ett förändrat arbetsliv

  Regeringen har fattat beslut om att ge en särskild utredare i uppdrag, att ta fram ett förslag till en ny arbetsmiljöstrategi för perioden 2026–2030. Syftet är att ange inriktningen för regeringens arbetsmiljöpolitik. Utredningen ska bland annat analysera...

  • Posted juni 8, 2024
  • 0
 • Fler arbetslösa i utbildning inom komvux

  Övergångarna till kommunal vuxenutbildning är begränsade, i förhållande till de stora utbildningsbehoven som finns bland arbetslösa. För att möjliggöra att fler arbetslösa påbörjar sådan utbildning och för att stärka Arbetsförmedlingens kontrollförutsättningar, remitterar regeringen förslag om förbättrat informationsutbyte...

  • Posted maj 21, 2024
  • 0
 • Johan Pehrson besöker Degerfors

  Kompetensförsörjning i fokus när Johan Pehrson besöker Degerfors. Måndag 29 april åker arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson till Degerfors, för att diskutera utbildning och kompetensförsörjning. Under dagen besöker han en vuxenutbildning, ett bibliotek och en fabrik. Degerfors...

  • Posted april 28, 2024
  • 0
 • Arbetet mot arbetslivskriminalitet stärks

  Arbetslivskriminalitet leder till allvarliga samhällsproblem, och i värsta fall utnyttjande av människor. Regeringen ökar därför anslaget till Arbetsmiljöverket med 30 miljoner kronor, för att stärka det myndighetsgemensamma arbetet mot arbetslivskriminalitet. Inklusive det arbete som utförs av regionkoordinatorer...

  • Posted april 16, 2024
  • 0
 • Sommarjobb och fler utbildningsplatser för att motverka stigande arbetslöshet

  15 000 sommarjobb och 2 000 fler yrkesutbildningsplatser, för att motverka stigande arbetslöshet. För att motverka arbetslöshet och kompetensbrist föreslår regeringen i vårändringsbudgeten, att 130 miljoner kronor tillförs. Samt 20 miljoner kronor omfördelas för att möjliggöra upp...

  • Posted april 15, 2024
  • 0
 • Kraftsamling för att stoppa den kriminella ekonomin

  Den grova organiserade brottsligheten är systemhotande och måste krossas, för att lyckas med det behöver den kriminella ekonomin strypas. I vårändringsbudgeten föreslås därför en förstärkning på över en kvarts miljard kronor till myndigheter, som på olika sätt...

  • Posted april 10, 2024
  • 0
 • Arbetet mot mäns våld mot kvinnor stärks

  Den senaste tiden har media rapporterat om flera aktuella fall där män har anhållits misstänkta för mord på kvinnor de hade, eller har haft, en relation med. Förra veckan hade justitieminister Gunnar Strömmer, jämställdhetsminister Paulina Brandberg och...

  • Posted april 10, 2024
  • 0
 • Utökat skydd mot diskriminering i offentlig verksamhet

  Regeringen avser att bereda ett lagförslag om utökat skydd mot diskriminering, när det gäller offentliga verksamheter. Dagens lagstiftning innebär att enskilda har ett svagare skydd, mot diskriminering vid kontakter med vissa myndigheter jämfört med andra myndigheter. Idag...

  • Posted april 5, 2024
  • 0
 • Satsningar för att bekämpa människohandel

  Arbetet med att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel är prioriterat för regeringen, både nationellt och i det gränsöverskridande samarbetet. Regeringen gör nu ytterligare satsningar som stärker arbetet. – Offer för människohandel är hårt utsatta och brottet...

  • Posted mars 30, 2024
  • 0
 • Ökat stöd till arbetet mot mäns våld mot kvinnor

  Regeringen ökar stödet till bland annat kommuner och regioner i arbetet mot mäns våld mot kvinnor, annat våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelserna ges ett tillskott med 18 miljoner kronor att fördela i utvecklingsmedel....

  • Posted mars 27, 2024
  • 0