All posts tagged "Arbetsmarknadsdepartementet"

 • Nytt åtgärdsprogram mot mäns våld mot kvinnor

  Regeringen påbörjar arbetet med ta fram ett nytt åtgärdsprogram för att motverka och bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck, regeringen har bjudit in civilsamhället till rundabordssamtal den 24 och 27 mars för att...

  • Posted mars 25, 2023
  • 0
 • Fördelningen av nyanlända ska ses över

  Regeringen har beslutat att ge Migrationsverket i uppdrag att se över beräkningen, som ligger till grund för fördelningen av nyanlända som ska omfattas av anvisningar till Sveriges län och kommuner. Syftet är att bättre ta tillvara den...

  • Posted mars 20, 2023
  • 0
 • En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring

  Regeringen föreslår i en proposition att de tillfälliga lättnaderna i arbetsvillkoret och karensvillkoret ska gälla tills vidare. Det föreslås även att den tillfälliga möjligheten för regeringen att meddela undantag från den så kallade femårsregeln för företagare ska...

  • Posted mars 19, 2023
  • 0
 • Tillväxtverket ska stärka förutsättningarna för kvinnors företagande

  Den 1 mars 2023 genomförde energi- och näringsminister Ebba Bush ett rundabordssamtal för att belysa vikten av kvinnors företagande. Inbjudna entreprenörer, investerare och experter lyfte både utmaningar och den stora potential som rör frågor kopplade till kvinnors...

  • Posted mars 18, 2023
  • 0
 • Idrottsverksamhet i utsatta områden ska utvecklas

  100 miljoner kronor till att utveckla idrottsverksamhet i utsatta områden, Riksidrottsförbundet får bidrag för att utveckla idrottsverksamhet främst för barn och unga i områden. Insatser ska ske i områden där det finns förutsättningar för långsiktigt arbete och huvudsakligen...

  • Posted mars 18, 2023
  • 0
 • Gemensam satsning för att få fler utrikes födda kvinnor i arbete

  Regeringen och SKR i gemensam satsning för att få fler utrikes födda kvinnor i arbete, att öka utrikes födda kvinnors sysselsättningsgrad är en prioriterad fråga för regeringen. Frågan är också central för landets kommuner och regioner. Regeringen och...

  • Posted mars 17, 2023
  • 0
 • Övergång från arbetslöshet till studier ska motverka utanförskap

  Nära 1,4 miljoner människor i Sverige bor i utanförskapsområden, som karaktäriseras av att en större andel av befolkningen är arbetslösa, har låg ekonomisk standard och låg utbildningsnivå jämfört med rikssnittet. För att motverka utanförskapet och dess effekter...

  • Posted mars 15, 2023
  • 0
 • Johan Pehrson besökte Arbetsförmedlingen i Karlskoga

  Idag, måndag 27 februari, besökte arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson Karlskoga där han gjorde ett verksamhetsbesök vid Arbetsförmedlingen för att få en djupare inblick i deras verksamhet. – Arbete är grunden för både gemensamt välstånd och individens...

  • Posted februari 27, 2023
  • 0
 • Skärpta villkor för arbetskraftsinvandring

  Regeringen har beslutat om tilläggs­direktiv till Utred­ningen om en behovs­prövad arbets­krafts­invandring. Syftet är att dels skärpa villkoren för arbets­krafts­invand­ringen, dels främja den hög­kvalifi­cerade arbets­krafts­invandringen. – Sverige ska värna och förbättra reglerna för den kvalifi­cerade och hög­kvalifi­cerade arbets­krafts­invand­ringen....

  • Posted februari 17, 2023
  • 0
 • Felaktiga utbetalningar ska motverkas

  Andelen felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen ska minska, därför får arbetslöshetskassorna 10 miljoner kronor i bidrag för att stärka kontrollarbetet och motverka felaktiga utbetalningar inom arbetslöshetsförsäkringen. – Det är viktigt att utbetalningar från de gemensamma välfärdssystemen går till...

  • Posted februari 9, 2023
  • 0