Sommarjobb och fler utbildningsplatser för att motverka stigande arbetslöshet

By on 15 april, 2024
Arkivbild

15 000 sommarjobb och 2 000 fler yrkesutbildningsplatser, för att motverka stigande arbetslöshet. För att motverka arbetslöshet och kompetensbrist föreslår regeringen i vårändringsbudgeten, att 130 miljoner kronor tillförs.

Samt 20 miljoner kronor omfördelas för att möjliggöra upp till 15 000 sommarjobb för ungdomar, och att 167 miljoner kronor tillförs för 2 000 fler utbildningsplatser på regionalt yrkesvux.

Den senaste tiden har präglats av hög inflation, lågkonjunktur och stigande arbetslöshet samtidigt som det råder kompetensbrist inom många branscher. Inte minst drabbar den stigande arbetslösheten ungdomars chanser att få ett arbete. Möjligheten att skapa sommarjobb för ungdomar som växer upp i kommuner med högre arbetslöshet bör därför stärkas.

Regeringen föreslår därför medel till Arbetsförmedlingen i Vårändringsbudgeten för 2024 för att möjliggöra att Arbetsförmedlingen fördelar upp till 150 miljoner kronor till kommuner med hög arbetslöshet, vilket beräknas möjliggöra ca 15 000 sommarjobb. Jobben ska vara tillgängliga att söka för alla ungdomar i relevant åldersgrupp i dessa kommuner.

– Satsningen på sommarjobb är en del av att hjälpa dem som växer upp i kommuner med högre arbetslöshet, vilket kan bidra till att motverka utanförskap. Vi ger fler unga chansen att få ett värdefullt sommarjobb. Utöver värdet av själva inkomsten kan jobbet bidra till en första arbetslivserfarenhet och starten till ett kontaktnät vilket bidrar till att bryta socioekonomisk inlåsning, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

2 000 fler platser på yrkesvux

Lågkonjunkturen innebär en ändrad arbetsmarknad. Vuxna som saknar rätt utbildning behöver därför ökad tillgång till yrkesutbildning för att snabbt komma i arbete. Behovet av personer med en yrkesutbildning på gymnasial nivå är mycket stort och många branscher har svårt att hitta arbetskraft med rätt utbildning och kompetens.

Regeringen föreslår därför att 167 miljoner kronor tillförs, inklusive kostnader för studiemedel, för att förstärka den regionala yrkesinriktade utbildningen på gymnasial nivå inom kommunal vuxenutbildning. Förslaget innebär motsvarande 2 000 fler helårsplatser inom regionalt yrkesvux för 2024.

– Det råder brist på utbildade personer inom många yrken, bland annat industritekniker, elektriker, undersköterska, kock och yrkesförare. Samtidigt har antalet sökande till kommunernas yrkesutbildningar ökat under senare år. Därför ser vi nu till att öka antalet platser, säger utbildningsminister Mats Persson.

– Sverige befinner sig i en lågkonjunktur och vi ser nu att arbetslösheten stiger, inte minst bland unga som kanske står inför att kunna ta sitt allra första jobb. Samarbetspartierna tar nu ytterligare steg för att skapa fler vägar till jobb och omställning för att de som förlorat jobbet snabbt ska komma i arbete igen. Att fler jobbar och bidrar till samhället är en grundpelare i att bygga ett starkare Sverige, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Regeringen avser att överlämna förslaget om medel till sommarjobb och regionalt yrkesvux till riksdagen i Vårändringsbudgeten för 2024 och, om riksdagen beslutar enligt regeringens förslag, därefter besluta om uppdraget till Arbetsförmedlingen genom en ändring av myndighetens regleringsbrev.

Pressträff

Sverige
Örebronyheter

Källa: Arbetsmarknadsdepartementet, Finansdepartementet, Utbildningsdepartementet

You must be logged in to post a comment Login