All posts tagged "Pressträff"

 • Integrationspolitiken ska bidra till fler i jobb

  Sverige har betydande integrationsproblem, vilket bland annat syns i arbetslösheten som är tre gånger högre bland utrikes födda än inrikes födda. För att stärka integrationsarbetet har regeringen i vårändringsbudgeten, föreslagit ett nytt integrationspolitiskt mål. Mål som klargör...

  • Posted maj 16, 2024
  • 0
 • Sommarjobb och fler utbildningsplatser för att motverka stigande arbetslöshet

  15 000 sommarjobb och 2 000 fler yrkesutbildningsplatser, för att motverka stigande arbetslöshet. För att motverka arbetslöshet och kompetensbrist föreslår regeringen i vårändringsbudgeten, att 130 miljoner kronor tillförs. Samt 20 miljoner kronor omfördelas för att möjliggöra upp...

  • Posted april 15, 2024
  • 0
 • Effektivare bekämpning av bidragsbrott utreds

  Varje år betalas uppskattningsvis mellan 15 och 20 miljarder kronor ut i felaktiga utbetalningar, varav hälften misstänks vara bidragsbrott. Det är regeringen fast besluten att sätta stopp för. Regeringen tillsätter därför en bokstavsutredning för att stärka arbetet...

  • Posted april 5, 2024
  • 0
 • Arbetslösheten har ökat till 8,0 procent

  Under det fjärde kvartalet 2023 minskade sysselsättningen på den svenska arbetsmarknaden, samtidigt som antalet arbetslösa personer ökade. Arbetslösheten steg till 8,0 procent, säsongsrensat, och väntas fortsätta öka i år. – Trots ett relativt försvagat konjunkturläge är det...

  • Posted februari 11, 2024
  • 0
 • Sveriges första nationella strategi mot organiserad brottslighet

  Sverige har tidigare haft nationella strategier mot våldsbejakande extremism och terrorism, men ingen nationell strategi mot organiserad brottslighet. Detta trots att den organiserade brottsligheten är systemhotande, och påverkar såväl människors trygghet och säkerhet som samhällsviktiga funktioner. Regeringen...

  • Posted februari 4, 2024
  • 0
 • Regeringen stärker arbetet med hågkomsten av Förintelsen

  Regeringen har beslutat om en förstärkning av medlen till utbildningsinsatser, om hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser. Regeringen har också beslutat att ge uppdrag till Forum för levande historia, att lämna förslag på fortsatt förvaltning och utveckling av budskapet...

  • Posted januari 27, 2024
  • 0
 • Möjligheten att betala med kontanter utreds

  Utredning om möjligheten att betala med kontanter för livsnödvändiga varor, ttt uppdrag att se över kontanternas ställning i samhället kommer att ges till Dennis Dioukarev, riksdagsledamot och ledamot i finansutskottet. I betalningsutredningens slutbetänkande Staten och betalningarna (SOU2023:16)...

  • Posted januari 13, 2024
  • 0
 • Inspektioner på svenska arbetsplatser ska öka

  Denna vecka har sex personer omkommit i arbetsplatsolyckor i Sverige, hittills i år har 60 personer omkommit i olyckor på jobbet. Det är det högsta antalet sedan 2011, den negativa utvecklingen måste brytas. Därför vidtar regeringen nu...

  • Posted december 16, 2023
  • 0
 • Vistelseförbud ska motverka brottslig verksamhet och skapa trygghet

  Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med förslag som innebär att personer kan förbjudas att vistas inom ett avgränsat område, exempelvis ett torg, en skolgård eller en stadsdel. Syftet är att öka tryggheten på allmänna platser, och förhindra...

  • Posted december 4, 2023
  • 0
 • Skärpta krav på hederligt levnadssätt

  Skärpta krav på hederligt levnadssätt, och ökade möjligheter till återkallelse av uppehållstillstånd. Regeringen har fattat beslut, om att ge en särskild utredare i uppdrag att se över förutsättningarna att kunna avlägsna utlänningar ur landet. På grund av...

  • Posted november 21, 2023
  • 0