All posts tagged "Pressträff"

 • Regeringen tar ett helhetsgrepp om ungdomsbrottsligheten

  Sverige befinner sig i ett exceptionellt allvarligt läge, regeringen presenterar nu ett paket av insatser för att bryta rekryteringen till gängen. Fotboja för unga, fler platser på Statens institutionsstyrelse (SiS) och en ny samverkansstruktur för att bryta...

  • Posted november 20, 2023
  • 0
 • Färdplan för ny kärnkraft i Sverige lanseras

  Stabil tillgång på fossilfri el till konkurrenskraftiga priser, är en viktig förutsättning för Sveriges konkurrenskraft. Samtidigt behöver elproduktionen i princip fördubblas inom 25 år, för att samhället ska klara elektrifieringen. Mot denna bakgrund presenterar regeringen nu en...

  • Posted november 17, 2023
  • 0
 • Nationell start för bred vaccinationsinsats

  Igår tisdag den 7 november, startade den breda vaccinationen med uppdaterat covid-19-vaccin i Sverige, den senaste statistiken visar att spridningen av covid-19 fortsätter att öka. Det är därför viktigt att de som rekommenderas vaccination mot covid-19 vaccinerar...

  • Posted november 8, 2023
  • 0
 • Nytt system för skolans finansiering ska införas

  I dag finns det tydliga brister i hur resurser fördelas till fristående skolor, samtidigt som det är för stora skillnader i hur mycket olika kommuner satsar på skolan. Det menar regeringen, som nu tillsätter en utredning för...

  • Posted november 3, 2023
  • 0
 • Utredning föreslår ny lag om anonyma vittnen

  Utredningen om Anonyma vittnen överlämnade igår sitt delbetänkande till justitieminister Gunnar Strömmer, i betänkandet föreslår utredningen att det ska införas ett system med anonyma vittnen i brottmål. Regeringen arbetar hårt för att trycka tillbaka den grova organiserade...

  • Posted oktober 31, 2023
  • 0
 • Viktiga steg för regeringens tandvårdsreform

  Regeringen vill förstärka tandvårdens högkostnadsskydd, så att den mer liknar skyddet i övrig vård och där äldre med sämst munhälsa särskilt prioriteras. Utredningen om stärkt stöd till tandvård för våldsutsatta och ökad kontroll över tandvårdssektorn (S 2022:12)...

  • Posted oktober 6, 2023
  • 0
 • Nytt militärt stödpaket till Ukraina

  I dag har regeringen fattat beslut om en extra ändringsbudget, som innebär ett förslag till nytt stödpaket till Ukraina. Detta stödpaket, som är det fjortonde i ordningen, innehåller artilleriammunition, reservdelar, infanteriutrustning, kommunikationsutrustning och ammunition till Stridsfordon 90...

  • Posted oktober 6, 2023
  • 0
 • Kulturen som sammanhållande kraft

  Kulturen som sammanhållande kraft, regeringens satsningar på kulturen i 2024 års budgetproposition. Onsdagen den 20 september presenterade kulturminister Parisa Liljestrand, satsningar på kulturen i årets budgetproposition. – Kulturen spelar en viktig roll i att hålla ihop vårt...

  • Posted september 21, 2023
  • 0
 • Kraftiga tillskott till välfärden i höstbudgeten

  Regeringen vill förbättra de ekonomiska förutsättningarna för kommuner och regioner. I den kommande höstbudgeten föreslår regeringen att de generella statsbidragen förstärks med 10 miljarder kronor från och med nästa år. Förstärkningen behövs för att stötta kommuner och...

  • Posted september 18, 2023
  • 0
 • Stor satsning på militärt försvar och Natomål beräknas vara uppfyllt

  Regeringen föreslår i budgetpropositionen 2024 ytterligare tillskott, till det militära försvaret om ca 700 miljoner kronor. Vilket sammantaget med uppräkningar och tidigare beslut gör, det att anslagen till det militära försvaret ökar med mer än 27 miljarder...

  • Posted september 12, 2023
  • 0