Möjligheten att betala med kontanter utreds

By on 13 januari, 2024
Arkivbild

Utredning om möjligheten att betala med kontanter för livsnödvändiga varor, ttt uppdrag att se över kontanternas ställning i samhället kommer att ges till Dennis Dioukarev, riksdagsledamot och ledamot i finansutskottet.

I betalningsutredningens slutbetänkande Staten och betalningarna (SOU2023:16) lämnades en rekommendation om att göra en översyn av kontanternas ställning och tillgången till kontanttjänster senast år 2025.

Enligt rekommendationen skulle översynen bland annat omfatta möjligheten att göra kontanta betalningar, i synnerhet för livsnödvändiga varor såsom läkemedel, livsmedel och drivmedel. 

– Vi behöver skyndsamt se över möjligheten att betala kontant för vissa varor inte minst med tanke på att det finns grupper som av olika skäl har svårt att använda digitala betalningssätt. Det är även viktigt att titta på frågan utifrån ett beredskapsperspektiv, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Uppdraget kommer att påbörjas den 1 februari 2024 och slutredovisas senast den 31 december 2024.

Arbetet ska ske internt inom Finansdepartementet, genom en så kallad bokstavsutredning. Dennis Dioukarev, riksdagsledamot och ledamot i finansutskottet, får nu ett uppdrag inom Finansdepartementet att titta på dessa frågor.

Video | Pressträff

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: Finansdepartementet

You must be logged in to post a comment Login