All posts tagged "Möjlighet"

 • Örebroforskare räknar på idrott

  Örebroforskare räknar på idrott, modeller för att väga risk mot möjliga vinster. Vi måste ofta väga risker mot vad vi kan vinna. Örebroforskarna Anders Lunander och Niklas Karlsson har analyserat risktagande och beslutsfattande inom idrott, med längdhopp,...

  • Posted april 16, 2024
  • 0
 • Möjligheten att betala med kontanter utreds

  Utredning om möjligheten att betala med kontanter för livsnödvändiga varor, ttt uppdrag att se över kontanternas ställning i samhället kommer att ges till Dennis Dioukarev, riksdagsledamot och ledamot i finansutskottet. I betalningsutredningens slutbetänkande Staten och betalningarna (SOU2023:16)...

  • Posted januari 13, 2024
  • 0
 • Möjligheten att ansöka om körkortslån upphör

  Regeringen har 21 december beslutat om en förordning, som innebär att möjligheten att ansöka om körkortslån upphör 1 januari 2024. – Intresset för körkortslån har sjunkit successivt sedan det infördes, vilket innebär att anslaget har varit kraftigt...

  • Posted december 21, 2023
  • 0
 • Problem med avfallshämtningen

  Problem med avfallshämtningen på grund av snö och halka. Snön och halkan påverkar möjligheten att komma fram till avfallskärlen, men Örebro kommun jobbar på för att tömma alla kärl så snabbt det går. Man kan hjälpa genom...

  • Posted december 9, 2023
  • 0
 • Möjligt att pausa tjänstepensionen

  Igår ägde det första mötet med pensionsgruppen rum med samtliga riksdagspartier, något som aldrig tidigare har hänt. Under mötet ställde sig pensionsgruppen bakom inriktningen, om mer flexibla regler för utbetalning av tjänstepension. Sveriges pensionärer förtjänar att politiken...

  • Posted oktober 27, 2023
  • 0
 • Samråd om Hardemo vattenskyddsområde

  Hardemos dricksvattentäkt föreslås bli ett nytt vattenskyddsområde, nu startar samrådstiden där berörda parter får möjlighet att tycka till om förslaget. Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel och avgörande för ett friskt och hälsosamt liv. Målet med att skydda...

  • Posted oktober 13, 2023
  • 0
 • Att utvecklas är avgörande för Henrik

  Henrik Lindström jobbar som integrationsarkitekt på Region Örebro län, för honom är frihet och möjlighet att utvecklas avgörande för en bra dag på jobbet. Henrik började som webbutvecklare på Region Örebro län. Idag är han integrationsarkitekt med...

  • Posted oktober 7, 2023
  • 0
 • Örebro kommun deltar i SCB:s stora medborgarundersökning

  Nu är det dags för SCB:s årliga medborgarundersökning, där invånarna får möjligheten att tycka till om hur det är att leva i sin kommun. I år deltar Örebro kommun för 16:e gången. Totalt deltar 162 av landets...

  • Posted september 4, 2023
  • 0
 • Alla elever får inte samma möjligheter i skolan

  De flesta skolor fungerar bra och svenska elevers kunskaper ligger generellt sett på en god nivå. Men skillnaderna, mellan elevgrupper och skolor ökar och alla elever får idag inte samma möjlighet att lyckas i skolan. Det visar...

  • Posted augusti 25, 2023
  • 0
 • Socialstyrelsen får möjlighet att donera utrustning

  Socialstyrelsen får möjlighet att donera utrustning, till ett värde av 45 miljoner kronor för sjukvård till drabbade områden utomlands. Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheter att bistå med stöd i form av donationer av medicinteknisk...

  • Posted juni 24, 2023
  • 0