Möjligheten att ansöka om körkortslån upphör

By on 21 december, 2023
Arkivbild

Regeringen har 21 december beslutat om en förordning, som innebär att möjligheten att ansöka om körkortslån upphör 1 januari 2024.

– Intresset för körkortslån har sjunkit successivt sedan det infördes, vilket innebär att anslaget har varit kraftigt underutnyttjat. Vidare visar utvärderingar att lånet inte lett till att stärka låntagarna på arbetsmarknaden på det sätt som var avsett, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.  

Regeringen konstaterar att det körkortslån som infördes 2018 med inriktning på vissa arbetssökanden, och som 2021 utvidgades till ungdomar med avslutad gymnasieutbildning, inte har bidragit till att öka anställningsbarheten hos målgrupperna.

Regeringen föreslog därför i budgetpropositionen för 2024 att möjligheten för Centrala studiestödsnämnden (CSN) att bevilja nya körkortslån ska upphöra från och med 1 januari 2024.

Riksdagen har beslutat i enlighet med förslaget. Medel kvarstår för att täcka utbetalningar av körkortslån som redan är beviljade.

Ekonomi
Örebronyheter

Källa: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

You must be logged in to post a comment Login