All posts tagged "Utredning"

 • Fontänen på Järntorget ur bruk under tiden vattenskada utreds

  En vattenskada har slagit ut all elektronik, larm och pumpar i fontänen på Järntorget i Örebro. Tills skadan är utredd och hanterad är fontänen avstängd.   Så snart kommunen fick kännedom om vattenskadan började de utreda omfattningen,...

  • Posted maj 13, 2024
  • 0
 • Skärpt regelverk om utvisning på grund av brott ska utredas

  Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att se över regelverket om utvisning, på grund av brott och andra närliggande frågor. Syftet är att skapa en skärpt reglering, som möjliggör betydligt fler utvisningar av...

  • Posted maj 4, 2024
  • 0
 • Framtiden för föreningshuset Sandströms i Lindesberg utreds

  Tillväxtnämnden i Lindesbergs kommun har beslutat att uppdra till förvaltningschefen, att utreda framtiden för föreningshuset Sandströms. Med bland annat en utvärdering av fastighetens skick, och eventuellt renoveringsbehov för fortsatt föreningsverksamhet. Delrapportering sker på nämndens sammanträde i maj...

  • Posted april 2, 2024
  • 0
 • Framtiden för patientbiblioteket på USÖ utreds

  Verksamheten på patientbiblioteket på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) kommer att minska kraftigt, alternativt upphöra helt vid årsskiftet. Det föreslår hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp, i samband med att samtliga utgifter nu ses över. Patientbiblioteket vid USÖ drivs idag på...

  • Posted mars 25, 2024
  • 0
 • Nya regler om cybersäkerhet

  Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin tog den 5 mars, emot delbetänkandet Nya regler om cybersäkerhet. Utredaren har haft i uppdrag att föreslå nödvändiga anpassningar, av svensk rätt för att EU:s NIS2-direktiv ska kunna genomföras. I delbetänkandet...

  • Posted mars 6, 2024
  • 0
 • Orsak till lukt i Ekeby utreds

  Under ett antal veckor har det pågått en utredning, för att klarlägga varifrån den otrevliga lukten i Ekeby kommer ifrån. Troligen kommer läckaget från en gammal ledning. Sen en tid tillbaka har det funnits en misstanke om...

  • Posted mars 2, 2024
  • 0
 • Möjligheten att betala med kontanter utreds

  Utredning om möjligheten att betala med kontanter för livsnödvändiga varor, ttt uppdrag att se över kontanternas ställning i samhället kommer att ges till Dennis Dioukarev, riksdagsledamot och ledamot i finansutskottet. I betalningsutredningens slutbetänkande Staten och betalningarna (SOU2023:16)...

  • Posted januari 13, 2024
  • 0
 • Utredare presenterade sin rapport om förbättringsåtgärder inom äldrevården

  Under socialnämndens möte 13 december presenterade utredare Jukka Tekonen sina förslag, om förbättringsåtgärder inom hemvården och andra områden inom äldrevården i Degerfors kommun. Målet med åtgärderna är att höja kvaliteten i hemvården, förbättra personalens arbetsmiljö och effektivare...

  • Posted december 28, 2023
  • 0
 • Ny utredning ska ge elever mer undervisningstid

  Ny utredning ska ge mer undervisningstid, till elever som behöver det, Allt för många elever klarar inte grundskolan med godkända betyg, och stöd sätts ofta in alldeles för sent. Skolorna behöver därför få bättre förutsättningar att kunna...

  • Posted december 20, 2023
  • 0
 • Kriminalvården ska avlastas med anstaltsplatser utomlands

  En utredare har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att hyra anstaltsplatser utomlands. Syftet är att få avtal på plats, som möjliggör för Sverige att hyra anstaltsplatser utomlands och därmed avlasta Kriminalvården. När det gäller Kriminalvården...

  • Posted december 18, 2023
  • 0