All posts tagged "Finansdepartementet"

 • Penningtvätt ska bekämpas

  Regeringen har gett Finansinspektionen i uppdrag att redovisa, hur myndighetens penningtvättstillsyn kan utvecklas. Uppdraget syftar till att stärka förutsättningarna, för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Det kan till exempel handla om att göra fler platsbesök....

  • Posted maj 11, 2024
  • 0
 • Arbetet mot den organiserade brottsligheten stärks

  Den organiserade brottsligheten är systemhotande och måste strypas. Regeringen har därför beslutat att Utbetalningsmyndigheten, ska delta i regeringens myndighetsgemensamma satsning mot den organiserade brottsligheten. Sedan 2009 samverkar tolv svenska myndigheter med underrättelser och operativa insatser mot kriminella...

  • Posted april 26, 2024
  • 0
 • Flera skatteförslag som remitterats inför höstbudgeten

  Inför budgetpropositionen för 2025 är det angeläget att flera skatteförslag, kan förberedas genom remittering för att möjliggöra en samlad behandling av skatteförslag med budgeteffekter. Därför remitteras dessa promemorior från Finansdepartementet. Förslagen som listas nedan kommer att ligga...

  • Posted april 24, 2024
  • 0
 • Sommarjobb och fler utbildningsplatser för att motverka stigande arbetslöshet

  15 000 sommarjobb och 2 000 fler yrkesutbildningsplatser, för att motverka stigande arbetslöshet. För att motverka arbetslöshet och kompetensbrist föreslår regeringen i vårändringsbudgeten, att 130 miljoner kronor tillförs. Samt 20 miljoner kronor omfördelas för att möjliggöra upp...

  • Posted april 15, 2024
  • 0
 • Regeringen föreslår att Tullverkets befogenheter stärks

  Regeringen har beslutat om en proposition med förslag som ska stärka Tullverkets befogenheter. Bland förslagen ingår att öka tulltjänstemännens säkerhet, samt att stärka Tullverkets kontrollverksamhet och brottsbekämpning. Den organiserade brottsligheten är systemhotande och Tullverket har en nyckelroll...

  • Posted april 14, 2024
  • 0
 • Kraftsamling för att stoppa den kriminella ekonomin

  Den grova organiserade brottsligheten är systemhotande och måste krossas, för att lyckas med det behöver den kriminella ekonomin strypas. I vårändringsbudgeten föreslås därför en förstärkning på över en kvarts miljard kronor till myndigheter, som på olika sätt...

  • Posted april 10, 2024
  • 0
 • Färre företag ska behöva redovisa moms

  Regeringen tar nu ytterligare ett steg för att förbättra företagsklimatet i Sverige. I budgetpropositionen för 2024 aviserades att omsättningsgränsen för moms ska höjas, så att färre företag behöver redovisa moms. Regeringen har idag tagit nästa steg och...

  • Posted mars 23, 2024
  • 0
 • Inflationen i Sverige har fallit tillbaka tydligt

  Inflationen har fallit tydligt och bedöms fortsätta falla framöver, samtidigt väntas arbetslösheten fortsätta att stiga. Den dämpade tillväxten, i kombination med svaga arbetsmarknadsutsikter, innebär att svensk ekonomi bedöms vara i en lågkonjunktur till och med 2025. Det...

  • Posted mars 21, 2024
  • 0
 • Förslag om kompensation till 57:orna överlämnas till riksdagen

  Regeringen överlämnade igår en proposition till riksdagen, med förslag om att 57:orna kompenseras för sin uteblivna skattesänkning. I propositionen föreslås också en höjning av åldersgränsen, för det förhöjda grundavdraget för att personer födda 1959 inte ska drabbas...

  • Posted mars 20, 2024
  • 0
 • Sänkt skatt för husbilar

  Finansdepartementet har i dag remitterat en promemoria med förslag om att husbilar inte längre ska omfattas av malus, det vill säga den förhöjda fordonsskatt som gäller för vissa nya bilar under de tre första åren. De senaste...

  • Posted mars 15, 2024
  • 0