All posts tagged "Finansdepartementet"

 • Bättre möjligheter att bekämpa olaglig spelverksamhet

  För att skapa en sund och säker spelmarknad och förebygga spelberoende, har regeringen beslutat om ytterligare åtgärder för att bekämpa olaglig spelverksamhet. – Den olagliga spelverksamheten gör stor skada och ska bort från den svenska spelmarknaden. Det...

  • Posted maj 26, 2023
  • 0
 • Regeringen beslutar om investeringar i fyra regementen

  Regeringen beslutar om investeringar i fyra regementen för att stärka Sveriges försvar. Regeringen beviljar Fortifikationsverket att påbörja arbetet med nya garnisoner för Dalregementet i Falun, Västernorrlands regemente i Sollefteå och Östersund och Bergslagens artilleriregemente i Kristinehamn. Investeringarna...

  • Posted maj 26, 2023
  • 0
 • Lättare att uppmärksamma förändringar av priser

  Uppdrag till Konsumentverket att främja konsumenters prismedvetenhet, det ska bli lättare för konsumenter att uppmärksamma förändringar av priser på livsmedel. Det framgår av ett uppdrag till Konsumentverket som regeringen har beslutat. I uppdraget ingår att vidta åtgärder...

  • Posted maj 19, 2023
  • 0
 • Sänkt skatt på lön, pension samt plastpåseskatten

  Finansdepartementet kommer i närtid att remittera ett flertal promemorior med förslag på skatteområdet inför förhandlingarna om höstbudgeten, förslagen som remitteras rör bland annat sänkt skatt på lön och pension samt plastpåseskatten. I Tidöavtalet finns flera reformer på...

  • Posted april 30, 2023
  • 0
 • Regeringen överlämnar 2023 års ekonomiska vårproposition

  I dag överlämnar regeringen 2023 års ekonomiska vårproposition och vårändringsbudgeten för 2023, Sverige befinner sig i en lågkonjunktur med den högsta inflationen på över 30 år. Mot denna bakgrund lägger regeringen fram en vårändringsbudget för att skydda...

  • Posted april 17, 2023
  • 0
 • Amorteringskravet ska utredas

  Regeringen har gett en kommitté i uppdrag att analysera hur låntagarbaserade makrotillsynsåtgärder såsom bolånetak och amorteringskrav har fungerat hittills, och hur de kan utformas framöver för att hantera makroekonomiska risker och konsumentskydd på ett ändamålsenligt sätt. – Riskerna...

  • Posted april 15, 2023
  • 0
 • Ökat anslag för att värna tillsynen av spelmarknaden

  För att motverka organiserad brottslighet och skapa en säkrare spelmarknad behövs ett aktivt tillsynsarbete, Spelinspektionen behöver i år kunna hantera både en stor tillströmning av tillståndsansökningar och viktiga tillsynsuppgifter. Regeringen föreslår därför en ökning av Spelinspektionens anslag...

  • Posted april 9, 2023
  • 0
 • Krafttag mot penningtvätt genom valutaväxlingskontor

  Förekomsten av penningtvätt av brottsvinster genom valutaväxlingskontor uppskattas vara omfattande, regeringen har i nu därför överlämnat förslag till Lagrådet som innehåller skärpta krav för valutaväxlare i syfte att motverka penningtvätt. – Ett effektivt arbete för ett tryggare...

  • Posted april 6, 2023
  • 0
 • Utförsel av stöldgods ska kriminaliseras

  Regeringen beslutade igår om tilläggsdirektiv till Tullbefogenhetsutredningen, som innebär att utredningen ska lämna förslag på hur utförsel av stöldgods kan kriminaliseras. Beslutet är en del av Tidöavtalet och utgör ett viktigt steg i den största offensiven mot...

  • Posted mars 31, 2023
  • 0
 • Gemensam laddningsstandard för vissa konsumentnära produkter

  Alla mobiltelefoner, surfplattor, trådlösa hörlurar, bärbara datorer och digitalkameror som säljs ska framöver ha samma laddare av typen USB-C. Det framgår av en promemoria från Finansdepartementet som nu föreslår ändringar i radioutrustningslagen. Ändringarna sker till följd av...

  • Posted mars 28, 2023
  • 0