All posts tagged "Arbetslöshet"

 • Övergång från arbetslöshet till studier ska motverka utanförskap

  Nära 1,4 miljoner människor i Sverige bor i utanförskapsområden, som karaktäriseras av att en större andel av befolkningen är arbetslösa, har låg ekonomisk standard och låg utbildningsnivå jämfört med rikssnittet. För att motverka utanförskapet och dess effekter...

  • Posted mars 15, 2023
  • 0
 • Lägsta arbetslösheten på 14 år i Örebro

  Örebro län noterar i januari den lägsta arbetslösheten sedan oktober 2008, under januari månad rapporterade Örebro län en total arbetslöshet på 6,8 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,0 procentenheter), även i Sverige...

  • Posted februari 16, 2023
  • 0
 • Arbetslösheten sjunker för 21:a månaden i följd

  Sedan mars 2021 har arbetslösheten i Örebro län minskat, i december fortsatte den utvecklingen. Under december månad rapporterade Örebro län en total arbetslöshet på 7,1 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,6 procentenheter). Även...

  • Posted januari 21, 2023
  • 0
 • Lägsta långtidsarbetslösheten sedan mars 2020

  Inte sedan mars 2020 har andelen långtidsarbetslösa varit så låg i Örebro län. Det visar Arbetsförmedlingens senaste månadsstatistik. I november hade 4 748 Örebrobor varit arbetslösa i minst ett år, vilket är 102 färre än månaden innan. Det...

  • Posted december 27, 2022
  • 0
 • Ökad arbetslöshet och krympande ekonomi 2023

  Tillväxten krymper och arbetslösheten ökar nästa år, enligt LO-ekonomernas nya prognos för 2023. – Det är helt fel läge att ha en ekonomisk politik som är Europas mest åtstramande, säger LO:s chefsekonom, Laura Hartman. Sverige går in...

  • Posted december 20, 2022
  • 0
 • Lägsta arbetslösheten på tre år i Örebro

  Örebro län noterar i november den lägsta arbetslösheten sedan maj 2019, under november månad rapporterade Örebro län en total arbetslöshet på 6,9 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,7 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten...

  • Posted december 17, 2022
  • 0
 • Arbetslösheten sjunker i Örebro

  Arbetslösheten sjunker för 19:e månaden i följd i Örebro, sedan mars 2021 har arbetslösheten i Örebro län minskat, i oktober fortsatte den utvecklingen. Under oktober månad rapporterade Örebro län en total arbetslöshet på 7,0 procent. Det är en minskning...

  • Posted november 19, 2022
  • 0
 • Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

  Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker för 19:e månaden i följd i Örebro, sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Örebro län minskat. I september fortsatte den utvecklingen. Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i...

  • Posted oktober 16, 2022
  • 0
 • Arbetslösheten sjunker i elva av tolv kommuner

  Arbetslösheten sjunker i elva av tolv kommuner i Örebro, en stor andel av kommunerna i Örebro såg under augusti månad en minskande arbetslöshet, även i länet som helhet minskar arbetslösheten. Under augusti månad rapporterade Örebro län en...

  • Posted september 16, 2022
  • 0
 • 3,3 gånger fler arbetslösa än jobbtillfällen

  3,3 gånger fler arbetslösa än jobbtillfällen i Örebro län, i Örebro län uppgick matchningsgapet till hela 3,3 arbetslösa per ledigt jobb under det andra kvartalet 2022. Det visar en ny kartläggning av ManpowerGroup, baserad på statistik från Statistiska...

  • Posted augusti 26, 2022
  • 0