All posts tagged "Arbetslöshet"

 • Sommarjobb och fler utbildningsplatser för att motverka stigande arbetslöshet

  15 000 sommarjobb och 2 000 fler yrkesutbildningsplatser, för att motverka stigande arbetslöshet. För att motverka arbetslöshet och kompetensbrist föreslår regeringen i vårändringsbudgeten, att 130 miljoner kronor tillförs. Samt 20 miljoner kronor omfördelas för att möjliggöra upp...

  • Posted april 15, 2024
  • 0
 • Unga mer drabbade av arbetslöshet

  Unga mer drabbade av arbetslöshet, och orosmolnen hopar sig kring musei- och kultursektorn. DIK:s arbetslöshetsrapport för 2023 som nu släpps, visar att arbetslösheten under året ökat kraftigt bland unga inom kultur- och kommunikationssektorn från 1,6 till 3,9 procent....

  • Posted februari 21, 2024
  • 0
 • Arbetslösheten har ökat till 8,0 procent

  Under det fjärde kvartalet 2023 minskade sysselsättningen på den svenska arbetsmarknaden, samtidigt som antalet arbetslösa personer ökade. Arbetslösheten steg till 8,0 procent, säsongsrensat, och väntas fortsätta öka i år. – Trots ett relativt försvagat konjunkturläge är det...

  • Posted februari 11, 2024
  • 0
 • Så mycket tar arbetslösheten av din pension

  Sverige är just nu i en lågkonjunktur. En lågkonjunktur kännetecknas av flera olika faktorer, och de allra tydligaste är dämpad produktionstillväxt och högre arbetslöshet. – När företag drar ned på personal är det en grupp som är...

  • Posted december 18, 2023
  • 0
 • Behov av stärkt arbetslinje när arbetslösheten fortsätter öka

  Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson ser behov av en stärkt arbetslinje, nya siffror från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten fortsätter att öka. Nära 339 000 personer var inskrivna som arbetslösa i slutet av november, det motsvarar en arbetslöshet...

  • Posted december 14, 2023
  • 0
 • Att säga upp personal är inte enda lösningen

  Arbetslösheten stiger och företag står inför stora utmaningar. I korridorerna på arbetsplatsen kan det diskuteras hur många av de anställda som kommer ha kvar sina jobb, när arbetsgivare överväger smärtsamma beslut om nedskärningar. Men är uppsägning verkligen...

  • Posted november 26, 2023
  • 0
 • Arbetslösheten ökar bland högskoleutbildade

  Arbetslösheten ökar nu i flera akademikergrupper, liksom antalet varsel. Det visar ny statistik från Saco, där värst drabbade är unga samt utrikesfödda akademiker. Den svenska arbetsmarknaden har under det gångna året visat på överraskande motståndskraft med hänsyn...

  • Posted november 15, 2023
  • 0
 • Arbetslösheten ökar och sysselsättningen minskar

  Svensk ekonomi är i en lågkonjunktur, arbetslösheten ökar och sysselsättningen minskar. Utrikes födda har en svagare förankring på arbetsmarknaden, vilket gör att de riskerar att drabbas hårdare av en fortsatt ökande arbetslöshet. Sammantaget kan detta driva på...

  • Posted november 9, 2023
  • 0
 • Tillväxtfinansiering kan minska arbetslösheten med 580 i Örebro län

  I studien Nordic Innovation Triangle finns en kartläggning av tillväxtfinansiering, utveckling av små och medelstora företag samt branschfokus för nya tillväxtföretag, för de 27 storregioner som utgör Norden inklusive Baltikum. Rapporten är framtagen av forskaren Nima Sanandaji,...

  • Posted juli 9, 2023
  • 0
 • Riksbanken driver Sverige mot högre arbetslöshet

  LO-ekonomerna riktar skarp kritik mot gårdagens räntebesked, man efterlyser i stället en plan för när räntan ska sänkas. – Riksbanken straffar hushåll i onödan, säger Laura Hartman, LO:s chefsekonom. – Grunden till inflationen finns i Rysslands anfallskrig...

  • Posted april 27, 2023
  • 0